Dit eerste Nederlandse offshore windpark was een belangrijke stap om expertise op te doen in deze vorm van duurzame energie. Het windpark bestaat uit 36 turbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 108 MW, waarmee het equivalent van 0,3% van de Nederlandse elektriciteitsvraag aan groene stroom wordt geproduceerd. Het park ligt 10 tot kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2. Bij helder weer is het park zichtbaar vanaf het strand. 

Bij het kiezen van deze locatie op zee is rekening gehouden met de belangen en de veiligheid van andere gebruikers van de Noordzee, zoals de visserij, recreatievaart, scheepvaart, zandwinning, militaire gebieden en olie- en gaswinning.

“Wind op zee speelt een belangrijke rol in de energietransitie. We hebben al veel geleerd van de bouw van dit eerste Nederlandse windpark op zee en ik ben verheugd dat we op deze wijze onze bijdrage aan de energietransitie blijven leveren. En met het offshore windpark Egmond aan Zee kunnen we bovendien waardevolle ervaring opdoen voor het opereren van een offshore windpark in een dynamische energiemarkt.”

Hessel de Jong, algemeen directeur offshore wind Europa bij Shell

Geschiedenis

NoordzeeWind was tot 29 maart 2021 een joint venture van Vattenfall en Shell. De twee bedrijven hebben in 2001 onder de naam NoordzeeWind plannen ingediend voor de bouw en exploitatie van het offshore windpark via de overheidstender voor wind op zee.

In het voorjaar van 2002 is NoordzeeWind geselecteerd als winnende partij en in juli van dat jaar is de concessieovereenkomst met de overheid ondertekend voor de realisatie van het park.

In de daaropvolgende jaren is het park verder ontwikkeld. Hierbij zijn de benodigde vergunningen verworven en is gewerkt aan verschillende onderzoeken. De uitkomsten hiervan zijn te vinden onder Rapporten.

Eind mei 2005 hebben Vattenfall en Shell de definitieve contracten ondertekend om samen Offshore Windpark Egmond aan Zee te realiseren. In 2006 zijn vervolgens de bouwwerkzaamheden gestart en op 18 april 2007 is het park in bedrijf gesteld.

Per 29 maart 2021 heeft Shell alle aandelen van Vattenfall overgenomen en is daarmee 100% eigenaar geworden van NoordzeeWind. 

Rapporten

Op deze pagina staan de rapporten die gemaakt zijn door onafhankelijke onderzoeksinstellingen, als onderdeel van het Monitoring- en Evaluatieprogramma (NSW-MEP) van Offshore Windpark Egmond aan Zee. Dit onderzoeksprogramma liep van 2006 tot 2012.

Lees meer

Meer Shell

Wind

Nederland heeft geluk. Het ligt pal aan de Noordzee en die is zeer geschikt voor het opwekken van veel windenergie. Ga maar na: de Noordzee is relatief ondiep en het waait er veel. Shell Nederland zet zich dan ook graag in voor de ontwikkeling van deze energiebron. 

 

Blauwwind

Samen met Partners Group, DGE, Eneco en Van Oord, is Shell aandeelhouder in het Blauwwind consortium, welke het offshore windpark Borssele III & IV heeft gebouwd en exploiteert.

CrossWind

Samen met Eneco bouwt Shell via de joint venture CrossWind offshore windpark Hollandse Kust (noord): het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie.