De bouw van het zonnepark is in nauw overleg tussen de directe omgeving, de gemeente Heerenveen en Shell tot stand gekomen. Het zonnepark wordt 20 hectare groot en met een capaciteit van 14 megawatt zou dit overeenkomen met zo’n 5% van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente. Het ligt naast het bedrijventerrein, ten zuiden van de Mangaanweg en ten westen van de spoorlijn.

Shell wil een rol spelen in de Nederlandse energietransitie en laat zien dat zij met een zonnepark ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. 

Ode aan de zon

Met de voordracht van het Friese gedicht Sinnebyld van Arjan Hut, een ode aan zon, is het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel geopend.

Lees het gedicht