Feiten op een rij

 • Capaciteit: 71,1 MW

 • Oppervlakte: 66,8 hectare

 • 128.304 zonnepanelen

 • 39,6 ton CO2-besparing per jaar

Shell richt de denkbeeldige punt die aansluit op de Zijkanaal C-haven in als zonnepark. Daarbij blijven de windturbines die er al zijn gewoon staan, en wordt het landschap gerespecteerd. Waterlopen blijven, net als de spoorlijn van Terneuzen naar het industrieterrein ten zuiden van het havenkanaal.

Westelijk en oostelijk deel

Het zuidwestelijk deel van zonnepark Koegorspolder heet Sluiskil en wordt gerealiseerd bij de kunstmestfabriek van Yara Sluiskil. Op 27,4 hectare komen zonnepanelen die samen naar verwachting 31,1 MW aan piekproductie kunnen leveren.

Het noordoostelijk deel, dat als Tractaatweg is bestemd, wordt een palet van vier vakken, zodat het zonnepark rekening houdt met de al aanwezige, speelse elementen in het landschap zoals de waterstromen en het spoor. Hier wordt op 39,4 hectare circa 40 MW aan piekcapaciteit opgesteld.

Het gehele zonnepark Koegorspolder kan ruim negen keer meer elektriciteit produceren dan de jaarlijkse energiebehoefte van de ruim 2200 inwoners van de woonkern Sluiskil. Net als de rest van Nederland kunnen de omwonenden op termijn via Shell Energy met zon en wind opgewekte stroom via het stopcontact thuiskrijgen. Zonnepark Koegorspolder zal naar verwachting ook veel elektriciteit aan aanpalende bedrijven gaan leveren. 

Biodiversiteit

Net als bij Terneuzens eerste operationele zonnepark, Sas van Gent-Zuid, past Shell in de Koegorspolder praktijkervaring over biodiversiteit toe die op andere zonneparken in Nederland is opgedaan. Feddes/Olthof Landschapsarchitecten hebben het ontwerp van het zonnepark gemaakt. Het beheersplan en de invulling van de beplanting zijn afgestemd met de werkgroep Tijdelijke Natuur, en er is een toegewijde ecoloog met de invulling bezig. Behalve hem zitten in de werkgroep ook de Zeeuwse Milieufederatie, Yara Sluiskil en het regionale havenplatform North Sea Port.

Het groen in het zonnepark bestaat uit bloem- en kruidenrijk grasland, Zeeuwse hagen en diverse soorten laan- en fruitbomen. Daarnaast liggen er nog kansen voor natuurakkers met oude graansoorten. De soortenkeus is karakteristiek voor het gebied. Door de grote variatie in soorten worden bloeitijden afgewisseld, zodat insecten van het vroege voorjaar tot het late najaar nectar kunnen vinden. Daarnaast levert het een divers en aantrekkelijk beeld op voor mensen die vanuit de nabije bedrijvigheid een wandeling maken.

Bij zonnepark Koegorspolder komt een wandelpad en zitplek met informatiebord over het terrein. Daarop staat ook iets te lezen over de twee poelen die speciaal voor amfibieën worden aangelegd.

Planning Zonnepark Koegorspolder

Mei 2022
 • Terrein gereed/bouwrijp maken
 • Tijdelijke offices, hekken etc plaatsen
 • Graafwerk
 • Bouwverkeer
Februari – april 2023
 • Installaties aansluiten en testen zonnepark
 
Juni 2022 /januari 2023
 • Kabels leggen en equipment plaatsen
 • Draagconstructies en transformatiehuizen plaatsen
 • Zonnepanelen installeren
 • Bouwverkeer
Mei/juni 2023
 • Zonnepark operationeel
 • Verwijderen tijdelijke bouwwerken (bouwketen etc).
 • Ingebruikname, leveren duurzame stroom

Aanleg begint in mei 2022

De aanleg van zonnepark Koegorspolder gaat op 16 mei 2022 van start. Een verkeersplan, dat is afgestemd met de gemeente, zorgt ervoor dat toeleveranciers vooral de routes langs en over de aanpalende bedrijventerreinen gebruiken. Het bouwverkeer zal twee piekmomenten kennen: als de materialen voor de metalen paaltjes worden geleverd en als de daadwerkelijke zonnepanelen worden aangevoerd. De panelen zullen op schuine tafels liggen die maximaal 2,4 meter hoog zijn.

Shell levert helft van zonnestroom Terneuzen

Zonnepark Koegorspolder is gepland om in het eerste kwartaal van 2023 in bedrijf te gaan en zal samen met Shells Sas van Gent-Zuid circa de helft van de 200 MW aan geplande zonnestroomcapaciteit van de gemeente Terneuzen gaan leveren. Daarmee loopt Terneuzen ver voor op de rest van Zeeland, want de totaal geplande Zeeuwse zonnestroomcapaciteit tot 2030 is 500 MW.

Koegorspolder wordt Shells zesde zonnepark in Nederland.

Veelgestelde vragen

Rijroutes tijdens de aanleg

Het bouwverkeer volgt deze rijroutes. De gemeente heeft na overleg het plan voor het bouwverkeer met deze rijroutes goedgekeurd.

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer Shell

Zon

Duurzaam opgewekte stroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen.