Het energiepark zal bestaan uit twee onderdelen. Het zonnepark zal komen te staan op een gebied van ongeveer 35 hectare met een opgesteld vermogen van 50 megawatt. Het windpark zal bestaan uit 14 turbines met een opgesteld vermogen van 50 megawatt. Jaarlijks zal het Energiepark in staat zijn om 170 Gwh te produceren; dit staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 55.000 Nederlandse huishoudens.

Shell heeft in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet in de energietransitie en is onder andere ook partner in het GZI Next project, dat op de locatie van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen wordt gebouwd.

 Op deze website kunt u informatie vinden rondom:

 • De planning van komende bouwactiviteiten rond het zonne- en windpark
 • De geplande bijeenkomsten met de omgeving
 • Welke werkzaamheden en activiteiten hebben plaatsgevonden
 • De mogelijkheid tot inschrijven op de nieuwsbrief
 • De maatregelen die Energiepark Pottendijk neemt om hinder voor mens en milieu te beperken
 • De wijze waarop Energiepark Pottendijk bijdraagt aan de omgeving

De verwachting is dat de bouw van het energiepark in de loop van 2022 zal plaatshebben. Zodra we meer informatie beschikbaar hebben zoals aanvangsdata en geplande bijeenkomsten, communiceren we dit op de website en via de nieuwsbrief

Agenda

Voltooide activiteiten en werkzaamheden

 • December 2020: Overname Energiepark Pottendijk door Shell van Jeroen Deddens

Activiteiten zonne- en windpark Pottendijk: planning 2021

De belangrijkste zaken op korte termijn:

 • In de zomer zal een klein inkoopstation worden geïnstalleerd (een gebouw ongeveer ter grootte van een (zee)container waar de elektriciteitskabels samenkomen). De grond voorbereiding en plaatsing van het onderstation, vindt eind juli plaats
 • Deze werkzaamheden zijn naar voren gehaald zodat de kabels niet in het weiland hoeven te liggen tot het energiepark gerealiseerd is. .
 • De kabels voor de net aansluiting zullen namelijk deze zomer al gelegd zijn door Enexis en kunnen dan direct aangesloten worden op het onderstation
 • In het najaar zal reeds worden begonnen met grondwerkzaamheden voor de aanleg van een aantal wegen 

Geplande bijeenkomsten

 • April 2021: Bijeenkomst Gebiedsplatform Pottendijk

Maatregelen om hinder voor mens en milieu te beperken

Vanaf de start van de ontwikkeling van Energiepark Pottendijk is rekening gehouden met de eventuele impact op de omgeving. Zo is er een MER (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd. Deze rapportage brengt de milieueffecten in kaart alvorens een project wordt gestart. In een MER-onderzoek wordt er gekeken naar zaken als geluid, slagschaduw en flora en fauna. 

Lees meer

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u direct informatie aan huis over de laatste ontwikkelingen. Laat hieronder uw gegevens achter in het onderstaande formulier.

Meer Shell

Contact

Vragen, reacties?

Wind

Nederland heeft geluk. Het ligt pal aan de Noordzee en die is zeer geschikt voor het opwekken van veel windenergie. Ga maar na: de Noordzee is relatief ondiep en het waait er veel. Shell Nederland zet zich dan ook graag in voor de ontwikkeling van deze energiebron. 

 

Zon

Shell investeert op verschillende manieren in zonne-energie in Nederland. Zo ontwikkelen en beheren wij zonneparken en zoeken wij samenwerkingsverbanden met andere zonne-energie ontwikkelaars.