De bouw van het zonnepark gaat in nauw overleg tussen de directe omgeving, de gemeente Heerenveen en Shell. Het zonnepark wordt 20 hectare groot en met een capaciteit van 14 megawatt zou dit overeenkomen met zo’n 5% van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente. Het komt te liggen naast het bedrijventerrein, ten zuiden van de Mangaanweg en ten westen van de spoorlijn.

Shell wil een rol spelen in de Nederlandse energietransitie en laat zien dat zij met een zonnepark ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. Waarschijnlijk zal het zonnepark voor het eind van 2020 in gebruik worden genomen

Ode aan de zon

Met de voordracht van het Friese gedicht Sinneljocht van Arjan Hut, een ode aan zon, is de bouw van het zonnepark Heerenveen-Zuid officieel begonnen.

Lees het gedicht

Laatste nieuws

Voltooide werkzaamheden

Eerste metingen op locatie (16 maart)

Op 16 maart vonden de eerste metingen voor het zonnepark plaats. Daarnaast is er begonnen met het bodemonderzoek.

Virtueel startbouwevenement (29 mei)

Ivm. het corona virus (COVID-19) worden mogelijkheden verkend om het geplande startbouw evenement virtueel plaats te laten vinden.

Agenda

Metingen op locatie (16 maart)

Startbouw (29 mei)

Bouw van het zonnepark (Juni-augustus)

Tijdens de bouw van het zonnepark vindt tussen juni en augustus bouwverkeer plaats.

Installaties aansluiten (september)

Zonnepark wordt getest (oktober)

Zonnepark operationeel (eind oktober) 

Contact

Voor vragen over de bouwwerkzaamheden en het zonnepark kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande formulier. 

Zon

Meer Shell

Zon

Shell investeert op verschillende manieren in zonne-energie in Nederland. Zo ontwikkelen en beheren wij zonneparken en zoeken wij samenwerkingsverbanden met andere zonne-energie ontwikkelaars.

Zonnepark Emmen

In Emmen bouwt Shell een 12MW-zonnepark als eerste onderdeel van energiehub GZI Next.

Zonnepark Moerdijk

In de zomer van 2018 startte Shell met de bouw van een zonnepark op het chemiecomplex Shell Moerdijk. Het betreft één van de grootste zonneparken van Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.