Vijftien jaar Vincent - De geheimen van Van Gogh

125 jaar na zijn dood ontrafelen kunsthistorici, restauratoren, chemici en natuurkundigen eendrachtig de schildergeheimen van Vincent van Gogh. Wat levert materiaal technisch onderzoek van Shell op?

Een blik op milieutop Parijs

Na vier jaar aan het roer te hebben gestaan van het Internationaal Energie Agentschap geeft Maria van der Hoeven haar visie op de relatie tussen energie en milieu. Wat verwacht zij van milieutop in Parijs?

Gidsland Duitsland

Duitsland zet fors in op het gebruik van waterstof als transportbrandstof van morgen. Shell is vandaag al van de partij. In 2023 moet er een landelijk dekkend netwerk van 400 waterstofstations zijn aangelegd. 

De mobiele elektriciteitscentrale

In het levende laboratorium Green Village in Delft werken wetenschappers, studenten en bedrijven samen aan duurzame, innovatieve energieoplossingen. Shell neemt deel aan de ontwikkeling van de waterstofauto als stroomfabriek.

Geloofwaardig en cruciaal

Shell-CEO Ben van Beurden loodst Shell door een moeilijke periode voor de energiesector.

GTL wint terrein in de binnenvaart

GTL wint als brandstof terrein in de binnenvaart. Het vervoer over Nederlandse waterwegen wordt stiller en schoner.

Onmisbaar instrument

Om klimaatverandering beperkt te houden moeten er stevige maatregelen worden genomen. Het afvangen en opslaan van CO₂ (CCS) is een onmisbaar instrument.

Gedreven door wind

Het Nederlandse 2 B Energy zet de windsector op de kop. Eigenzinnigheid moet productiekosten scherp verlagen.

Olie en gas opnieuw ‘uitgevonden’

De energiesector zal zijn innovatietempo fors ­moeten opvoeren. En dat is precies wat de Oil & Gas Reinvented Community probeert te realiseren.

FLNG - LNG-fabriek op zee

Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) is een toepassing van het bekendere Liquefied Natural Gas (LNG). LNG-fabrieken koelen aardgas tot -162 graden Celsius. Dat maakt het gas vloeibaar en zo’n zeshonderd keer kleiner zodat het makkelijker in grote hoeveelheden te vervoeren is.

De tweede jeugd van de Europese chemie

Een paar jaar geleden maakte de Europese chemie zich grote zorgen over de toekomst.  

De kracht van water

Hoe verbouw je offshore-platformen op de Noordzee? NAM zocht en vond een slimme en veilige manier om de installaties aan te passen aan de nieuwe eisen.  

Mammoetorder

De berging van de Russische kernonderzeeër Kursk, het transport van het eigen, 45 meter hoge hoofdkantoor en het inhijsen van megaconstructies op zee en land, de krachtpatsers van Mammoet zijn wereldberoemd.  

Vol gas voor binnenvaart

Shell breidt het aantal tankschepen op de Europese binnenwateren de komende jaren uit. De nieuwe schepen gaan varen op vloeibaar aardgas LNG.  

Stapje voor stapje

De wereld van ouderen zo groot mogelijk houden. Dat is de missie van Maja Rudinac, oprichter van Robot Care Systems.  

Reizen door de tijd

Mobiliteit is in beweging. Blijft een eigen auto het symbool van vooruitgang en welvaart? Of gaan we auto’s delen. Een kijkje in de toekomst.
 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Een andere kijk

Hoe kijkt een nieuwe generatie aan tegen Shell en energie? Wat moeten we doen met alle verschillende meningen? Hoe laat je zien dat je écht met duurzaamheid bezig bent?   

Denken, dromen, durven, doen

Aan ondernemerschap ontbreekt het niet in Nederland. Jaarlijks beginnen 127.000 starters een eigen bedrijf.  

Geen luchtkastelen maar échte huizen

Chriet Titulaer deed in 1989 al een poging om het huis van de toekomst vorm te geven. Al snel werd hij ingehaald door de realiteit. De vraag blijft echter actueel: hoe zullen we over dertig jaar wonen?  

Shell Venster jubileum nummer

Shell Venster is veertig jaar jong, tijd voor nieuwe energie. Een themanummer.

Middelpunt van nieuwe energie

De Noordzee is de voortuin van de lage landen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de zoektocht naar de toekomstige energievoorziening speelt de Noordzee een centrale rol.

Een gezamenlijke missie

Twee werelden, één doel. ‘Fossiel’ en ‘wind’ hebben elkaar gevonden op het vlak van het ontwikkelen van de Noordzee.  

Op de toppen van de golf

Grote stappen vragen een lange adem. Oud-hoogleraar, architect en uitvinder Jon Kristinsson werkt met vrienden in afzondering aan de ontwikkeling van een golfcentrale op zee.

Waar de boeggolf de kade raakt

De Rotterdamse haven heeft de offshore ontdekt en bereidt zich voor op een groei van de werkzaamheden.

Zien en durven

Familiebedrijf Koninklijke Wagenborg uit Delfzijl verdient al meer dan een eeuw zijn brood op het water.

Strategie omzetten in daden

Waar liggen de uitdagingen van Shell? “Het allerbelangrijkste is dat we onze strategie laten werken.”  

Techniekbeleving met een generatie vol ontdekkers

Nederland moet op zoek naar een nieuwe generatie ontdekkers. Shell wil met het Generation Discover-programma één miljoen jongeren in contact brengen met techniek.

Tijd voor een klimaatwet

De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in een advies voor het installeren van een klimaatwet.

Cruisevaart koerst op LNG

Vloeibaar aardgas (LNG) is hard op weg een serieuze plaats te veroveren als transportbrandstof in de maritieme sector. Rotterdam als draaischijf in transitie.

Zon op zee

Hoe kan je schoner en goedkoper aardgas produceren op de Noordzee? NAM plaatst op verbouwde platforms zonnepanelen voor de opwekking van stroom.