“Het was in eerste instantie een toevallige ontmoeting”, zegt Jo Peters, secretaris-generaal van de NOGEPA, de Nederlandse Olie & Gas Exploratie en Productie Associatie. “Het was ergens half februari van dit jaar en ik zat toevallig naast Tjerk Wagenaar, directeur van de stichting Natuur & Milieu. Het klikte; we verstonden elkaar. We hebben meteen een vervolgafspraak gemaakt om samen met wat logische partijen te kijken hoe we gezamenlijk op de Noordzee stappen zouden kunnen zetten als het gaat om energietransitie.

Woensdag vijftien juni was het al het zover. Op het jaarcongres van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windenergie, ondertekenden naast NOGEPA en NWEA en ook Natuur & Milieu, stroomtransporteur Tennet en als onafhankelijke scheidsrechter TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) een convenant over de Noordzee als bron van energie.

Lees het hele artikel in Shell Venster