Het is verleidelijk terug te blikken op de historie van de Noordzee. Zij spreekt tot de verbeelding waar het gaat over de zeilvaart naar steeds verdere bestemmingen en de opkomst van de welvarende steden in Holland en Zeeland. Het is het pre-industriële tijdperk – nog zonder stoom en kolen – maar met de windmolens van de houtzagerijen ten behoeve van de vloot. Windenergie, op veel terreinen de drijvende kracht van onze welvaart.

Maar de Noordzee heeft naast een rijke historie ook een bloeiende toekomst. Er zit veel energie in de ontwikkeling van de Noordzee als energietuin. Het mobiliseert het ondernemerschap en de durf van de Nederlandse offshore industrie om hierin voorop te lopen. Het gezegde ‘de toekomst is weliswaar open maar niet leeg’, is hier zeker van toepassing.

Lees het hele artikel in Shell Venster