Pearl of Pernis

Nieuwe parel van Pernis

De Shell-raffinaderij in Pernis sorteert voor op de toekomst. De productie in de gloednieuwe SDA-installatie startte afgelopen juni volgens plan en veilig. Medio december was het reden voor een feestje. Maar wat valt er te vieren?

Door Freuke Diepenbrock - Beeld: Ernst Bode op 10 jan. 2019

“Het is belangrijk dat Shell blijft investeren in Pernis”, zegt productie-unitmanager Ronny Wisman. Sinds afgelopen zomer is hij in Pernis verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de nieuwe Solvent DeAsphalter-installatie (SDA). Hij was vanuit zijn vorige rol ook betrokken bij de voorbereidingen voor de komst van deze fabriek.
De innovatieve SDA-fabriek betekent volgens Wisman veel voor de toekomst van Shell in Pernis. “Er komt veel nieuwe, strenge milieuregelgeving aan en daardoor zal, zeker vanuit de scheepvaart, de vraag naar schonere producten toenemen. Pernis had dit echt nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Shell kan nu meer waardevolle, ‘lichtere’ producten produceren”, legt Wisman uit. “De SDA installatie scheidt zwaardere fracties (“asfaltenen”) uit een zwareproductstroom. De resulterende productstromen worden in andere fabrieken omgezet naar transport vloeistoffen en waterstof. Daarmee bereiken we een hogere omzettingsgraad op een vat ruwe olie dan vroeger mogelijk was en dat levert meer hoogwaardige producten op die minder vervuilend zijn en hogere marges hebben.” Een ander belangrijk voordeel is dat er ook minder zware stookolie overblijft, die relatief veel zwavel bevat.

Megaklus

De bouw van de vernieuwende installatie SDA was echter niet zomaar een project. Vooral omdat de keus viel op uitbesteding van het project in China. Het was vervolgens een megaklus om de tien verdiepingen hoge installaties na de bouw in China naar het Rotterdamse havengebied te verschepen. “Gelukkig is alles volgens plan verlopen”, zegt een opgeluchte Wisman, terugblikkend. Tot 1.700 ton wegende modules van ruim dertig meter hoog, vijfendertig meter lang, veertien meter breed kwamen over zee naar Pernis, waar ze op een speciaal aangelegde steiger aan land zijn gebracht. Het laatste stuk ging over de weg naar de plaats van bestemming, waar zeshonderd heipalen de grond in waren gegaan om de installatie te kunnen dragen. 

Maar niet alleen de bouw en het transport waren uitdagend voor het projectteam van Shell. Ook de opstart en ingebruikname van de unit vroeg om inventieve oplossingen. Wisman: “Omdat de modules in China in aanbouw waren, konden we niet de standaardvoorbereidingen doen met de operators en onderhoudsmensen. Maar zij moesten zich natuurlijk wel kunnen inwerken om vanaf de start een geheel nieuwe fabriek te kunnen opereren.” Daarom zijn simulatoren gebouwd om mee te trainen, zodat dat allemaal in Pernis kon gebeuren. Volgens Wisman is dat idee uiteindelijk van enorme waarde geweest. “Door het inzetten van die simulator konden we het nu allemaal vooraf trainen en hebben onze mensen nog voordat de nieuwe unit was opgestart al veel ervaring kunnen opdoen.”

Pearl of Pernis

De komst van de SDA

Half december 2018 was het feest bij Shell op Pernis vanwege de in de zomer succesvol in gebruik genomen SDA-fabriek. SDA staat voor Solvent DeAsphalter. Deze nieuwe installatie haalt zwaardere fracties – zoals asfalt – uit een stroom aardolieproducten en zorgt er zo voor dat minder asfalt overblijft uit een geraffineerd vat ruwe olie. Dat gebeurt in samenwerking met de geheel gereviseerde installatie voor hydroconversie of hydrogen conversion, die binnen Shell ook wel door het leven gaat als ‘Hycon’ en waar een geavanceerde kraaktechnologie plaatsvindt.

Bij elkaar zorgen SDA en Hycon voor nog meer ‘lichtere’ producten uit een vat olie, zoals benzine, kerosine en diesel. Deze producten hebben bovendien hogere marges, zijn schoner bij verbranding en milieuvriendelijker.

Man using tablet at Pernis

Gamen

Daarnaast hadden Wisman en zijn mensen de beschikking over een 3D-model en een game-achtig programma waarmee operators door de fabriek konden lopen. Zo konden ze oefenen met het uitvoeren van bepaalde handelingen die ze later ook in de werkende SDA moeten verrichten om de apparatuur te kunnen bedienen.
Deze werk- en trainingsmethode was nieuw voor Shell Pernis. Groot voordeel was volgens Wisman dat op deze manier ook vooraf al configuratiefouten zijn opgespoord die anders pas in de loop van de opstart aan het licht waren gekomen. “Het was al met al zo’n goede ervaring om onze mensen hier vooraf te trainen op de lastigste dingen zoals starten, stoppen en noodscenario’s, dat Shell nu ook simulators bouwt voor andere fabrieken”, legt Wisman uit.

Opening Solvent DeAsphalter (SDA) Shell Pernis

[Beeld]

Time-lapse van SDA-complex van dag naar nacht

[Audio]

Muziek continu op achtergrond.

Voice over: “Je bent in het grootste geintegreerde raffinagecomplex van Europa.”

[Beeld]

Avond shot: Wijd shot van SDA-complex vanaf het water.

[Voice-over]

Voice over: “Waar we een sprong voorwaarts hebben gemaakt...”

[Beeld]

Avond shot: Wijd shot van meerdere onherkenbare personen die kijken

naar het SDA-complex vanaf het water.

[Audio]

Voice over: “...in schonere productie...”

[Beeld]

Avond shot: Wijd shot van SDA-complex vanaf het water.

[Audio]

Voice over: “…en produkten.”

[Beeld]

Avond shot: close-up van het gezicht van mannelijke bijstander die in de verte staart.

[Audio]

Voice over: “ Wij zijn ongelooflijk…”

[Beeld]

Avond shot: close-up van het gezicht van glimlachende vrouwelijke bijstander die in de verte staart.

[Audio]

Voice over: “...trots op deze nieuwe…”

[Beeld]

Avond shot: close-up van het gezicht van vrouwelijke bijstander met bril die in de verte staart.

[Audio]

Voice over: “...fabriek.”

[Beeld]

Avond shot: Close-up van Jos van Winsen die een microfoon vasthoudt en in de verte staart.

[Audio]

Voice over: “ En trots op de menselijke machine die dit... “

[Beeld]

Avond shot: Meerdere mensen die in de verte staren met de focus op een man met zwarte jas.

[Audio]

Voice over: “...mogelijk heeft gemaakt.”

[Beeld]

Avond shot: Tilt van onder naar boven SDA-complex.

[Audio]

Voice over: “Zo zijn een groot aantal onderdelen van deze fabriek in...”

[Beeld]

Avond shot: Zoom out gedeelte van het SDA-complex.

[Audio]

Voice over: “...China ontwikkeld, en hier als 1 ...”


[Beeld]

Avond shot: close-up SDA-complex, tilt omhoog.

[Audio]

Voice over: “...grote puzzel bij elkaar gekomen.”

[Beeld]

Avond shot: close-up van 3 mannen die met elkaar praten.

[Audio]

Voice over: “Wij zijn nooit uitgewerkt.”

[Beeld]

Avond shot: Close-up van reflectie SDA complex in auto zijspiegel

[Audio]

Voice over: “Wij zijn altijd op zoek...”

[Beeld]

Shot buiten naar binnen van man met bril in een rode Shell overall die zachtjes in een auto rijdt.

[Audio]

Voice over: “...naar manieren om transport efficienter...”

[Beeld]

Avond shot: Close-up van reflectie SDA complex in auto zijspiegel van rijdende auto

[Audio]

Voice over: “...en milieubewuster te maken.”

[Beeld]

Avond shot: slow motion shot van grijze persoonswagen die langs SDA complex rijdt.

[Audio]

Voice over: “Welkom bij de SDA fabriek!”

Muziek zwelt op en eindigd abrupt.

[Graphic]

Shell logo 
www.shell.nl/sda

©Shell International Limited 2018

[Audio]

Shell eind tune

Tijdwinst

Het transport was natuurlijk een uitdaging, maar toch heeft het bouwen in China uiteindelijk veel tijdwinst opgeleverd. Wisman: “Alles wat we ter plekke willen bouwen is veel lastiger. Door dat in China te doen waren we waarschijnlijk wel een half jaar sneller klaar. Daarnaast is deze manier van bouwen ook veilig gebleken. Veilig, sneller en goedkoper.”
Op de kwaliteit is volgens Wisman niets af te dingen. “Maar dat ligt natuurlijk in zo’n proces ook niet alleen maar bij onze Chinese bouwer. Wij zijn vanuit Shell uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor wat we afnemen. We schrijven vooraf onze standaarden voor en zijn daar het hele proces door zo dicht mogelijk bij betrokken geweest.”
Wisman: “We zijn blij dat het volgens plan is verlopen. De unit is zonder grote problemen opgestart en opereert sindsdien succesvol. Dit maakt ons competitiever; wij kunnen hierdoor slimmer werken en efficiënter. Het is echt een succesverhaal.”

Alles wat we ter plekke willen bouwen is veel lastiger. Door dat in China te doen waren we waarschijnlijk wel een half jaar sneller klaar

Ronny Wisman

Pearl of Pernis