Om Shell Pernis en Shell Moerdijk toekomstbestendig te houden, zullen wij concurrerend moeten blijven en ons moeten aanpassen aan de marktomstandigheden. Ons aanbod gaat dan ook uit van een lange termijn investering in onze medewerkers en onze beide sites. Wij hebben een realistisch en goed voorstel gedaan. Ondanks dat we te maken hebben met heftige internationale concurrentie, biedt dit voorstel financiële vooruitgang voor alle werknemers die onder de CAO vallen. Nu wij de vakbonden hebben laten weten dat wij niet op hun eisen kunnen ingaan, hebben zij onder hun leden een oproep gedaan om met ingang van dinsdag 22 november acties te gaan voeren bij Shell Pernis en Shell Moerdijk. De vakbonden zeggen vanaf deze datum ontruimingsalarmen te gaan testen, stiptheidacties te houden en over te gaan tot werkonderbrekingen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de impact hiervan zal zijn.

Zoals altijd, geldt ook in het geval van acties dat veiligheid voorop blijft staan. We hebben de bonden en onze medewerkers gevraagd om de focus op veiligheid nooit te verliezen. Daarvoor zijn bepaalde gedragsregels afgesproken. Het is echter denkbaar dat de effecten van mogelijke acties rondom Shell Pernis en Shell Moerdijk merkbaar zullen zijn en er enige hinder kan ontstaan als gevolg hiervan. Zo zal mogelijk het testen van de ontruimingsalarmen buiten het hek hoorbaar kunnen zijn. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen om dat zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen kunt u zich richten tot de gratis burenlijn op 0800 – 0238044.