Afgelopen maandag (24 juli) werd duidelijk dat Shell Moerdijk de WABO-vergunning beschikt heeft gekregen. Dat het bevoegd gezag deze vergunningaanvraag zo snel heeft goedgekeurd, is zeer positief en een duidelijke stap in de goede richting.

Hoewel er nog geen finaal investeringsbesluit is genomen, gaan wij verder met het uitwerken van details.

Zie voor eerdere berichtgeving het bericht van 21 juni.