De resultaten van het OVV-onderzoek zijn voor ons ongemakkelijk maar sluiten grotendeels aan bij de conclusies die wij voor onszelf hebben getrokken na ons interne onderzoek dat we in 2016 hebben uitgevoerd. Wij hebben maatregelen getroffen om herhaling van dit incident te voorkomen en de veiligheid verder te verbeteren. Wij zien de conclusies en de aanbevelingen van de OVV als een stimulans om ons lopende verbeterprogramma voort te zetten.

Het spreekt voor zich dat dit lek niet had mogen gebeuren. Het is niet in overeenstemming met onze eigen veiligheidsstandaard. Dat het heeft plaatsgevonden, betreuren wij dan ook zeer. Wij zullen het rapport van de OVV zorgvuldig bestuderen en bezien waar wij aanvullende maatregelen ter verbetering kunnen nemen.

De OVV constateert terecht dat Shell Moerdijk naar aanleiding van dit incident diverse maatregelen heeft genomen om een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

Wij nemen de zorg voor onze omgeving serieus en investeren veel in de verbetering van onze veiligheids- en milieuprestaties. Wij zetten stappen vooruit maar wij begrijpen dat deze EO lekkage afbreuk heeft gedaan aan het vertrouwen dat onze omgeving in ons heeft. De aanbeveling van de OVV maakt ons nog meer bewust van onze rol en we nemen onze verantwoordelijkheid om nog verder bij te dragen aan een veiliger omgeving.

De OVV benadrukt het belang van het veiligheidsbewustzijn van alle Shell medewerkers. Dat is een conclusie die wij volledig onderschrijven. Naar aanleiding van de explosie en de brand in juni 2014 hebben wij de organisatie die is ingericht op het voorkomen van incidenten verbeterd en uitgebreid. Dit EO incident onderstreept het belang om het verbeterprogramma met volle kracht voort te zetten. Het programma laat goede resultaten zien. We verwerken de nieuwste en veranderende inzichten in onze systemen.

Als bedrijf streven wij naar nul incidenten voor mensen, milieu en processen. Wij moeten onze risico’s beheersen maar kunnen een incident nooit voor 100% uitsluiten. Wij kunnen wel garanderen dat wij ons maximaal zullen inspannen om Shell Moerdijk tot een veilige plek te maken en te behouden, voor onze omgeving en voor onszelf.

Klik hier voor het finale onderzoeksrapport van de OVV