Fakkelen is een onderdeel van ons veiligheidssysteem en levert geen gevaar op voor de omgeving.

We werken op dit moment aan het oplossen van het probleem en we zullen zo snel als dat veilig mogelijk is weer stoppen met affakkelen.