“De twee nieuwe wagens vormen een forse investering van meer dan een miljoen euro”, weet Chief Fire Fighting Arno van der Heijden. “Dit is vooral een investering in veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Zodra het nodig is, staan wij goed getraind en met uitstekend materieel klaar.”

Publiek-private samenwerking

“Dit materieel is primair uitgelegd voor gebruik op onze site. Maar, ook de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VR-MWB) kan een beroep op ons doen, mocht er zich een incident op het haven- en industrieterrein voordoen. Deze externe hulpvraag zullen wij - mits de situatie op ons eigen terrein het toelaat - zeker met behulp van middelen, menskracht en kennis beantwoorden.”
Shell Moerdijk ontplooit heel veel activiteiten om de publiek-private samenwerking goed vorm te geven. Denk aan gezamenlijke bevelvoerderstrainingen in het buitenland, deelname van Post Moerdijk-Haven aan de zogenoemde totaaloefeningen en op 23 november vindt er weer een gezamenlijke COPI-training plaats met de VR-MWB. Van der Heijden: “Ook organiseren wij een driedaagse training waarbij specifieke bedrijfskennis wordt overgedragen tussen Shell Moerdijk en de uitrukdienst van Post Moerdijk-Haven. Tijdens deze trainingen worden kennis en ervaringen gedeeld en vaardigheden getraind. Hierdoor bereiken we een verdere versterking van beide organisaties op het gebied van incidentbestrijding.”

Paul Buijsingh, GM Shell Moerdijk (rechts), ontvangt de sleutels uit handen van Ad van Lith (IFFS)

Sleuteloverdracht

Aan General Manager Paul Buijsingh (rechts op foto) de eer om op vrijdag 3 november de sleutels in ontvangst te nemen. “De nieuwe voertuigen zijn bestemd voor de 38 Geconsigneerde Aanvalsmedewerkers (GAM’ers); zij gaan ermee aan de slag”, zegt Van der Heijden. “Samen met vijf Officieren van Dienst (OvD’s) en zo’n 150 Brandweermedewerkers uit Operatie (BMO’ers) vormen zij het kloppend hart van onze vrijwillige bedrijfsbrandweerorganisatie.”

Robuust

Op de vraag wat deze nieuwe voertuigen nu beter maken dan hun voorgangers antwoordt Van der Heijden dat ze een grotere blus- en materiaalcapaciteit hebben en sneller inzet gereed zijn. Robuustheid is hierbij het sleutelwoord. “De wagens zijn gebouwd op een DAF-chassis en custom made voor ons gemaakt. Het brandweer-technische gedeelte is - afgestemd op onze scenario’s - speciaal ontwikkeld en opgebouwd door Innovative Fire Fighting Solutions (IFFS), een bedrijf uit Berlicum. De criteria waren vrij simpel: deze voertuigen moeten het altijd, onder alle omstandigheden doen en simpel te bedienen zijn!. Dus, geen touch screens, geen (storingsgevoelige) elektronica of laatste snufjes, maar een simpele old school bediening met een start- en stopknop. De blustechniek is daarentegen wél zeer geavanceerd. Samen met het materieel dat in 2012 al was vervangen, beschikt de Shell Moerdijk bedrijfsbrandweer over een uitstekend brandweerwagenpark.”