Top view of Solar Park

“De ontwikkeling van dit zonnepark bij Shell Moerdijk past in de ambitie van Shell om een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie,” zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “We willen graag onze uitstoot verminderen. Enerzijds door de energie-efficiëntie van onze processen te verbeteren, anderzijds door in nieuwe energie-activiteiten te investeren. Andere voorbeelden van Shell’s bijdrage aan de Nederlandse energietransitie zijn Wind-op-Zee, elektrische mobiliteit en restwarmte van Shell Pernis.”

Shell New Energies

Het zonnepark wordt gebouwd op een ongebruikt stuk land bij Shell Moerdijk, één van de grootste chemiecomplexen van Europa. Het Shell-bedrijfsonderdeel New Energies ontwikkelt het park. “De markt voor zonne-energie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld,” zegt Marc van Gerven, Vice-President Solar bij Shell New Energies. “Zonne-energie gaat een belangrijke rol spelen in de energiesystemen van de toekomst. Met dit project tonen we aan dat we in staat zijn om commercieel aantrekkelijke oplossingen te ontwikkelen voor de industrie.”

Lori Ryerkerk, als Executive Vice-President Manufacturing verantwoordelijk voor de productielocaties van Shell, voegt hieraan toe: “Wereldwijd passen we tal van creatieve oplossingen toe om onze productielocaties energie-efficiënter te maken. Op onze zeventien raffinaderijen werken teams aan verschillende initiatieven, zoals warmtekrachtkoppeling en het levereren van warmte aan buren. Ook dit zonne-energieproject bij Shell Moerdijk is hier een mooi voorbeeld van.”

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 377 8750
Email: media-nl@shell.com