Van mogelijke geluidsoverlast voor de omgeving is geen sprake meer. Er zijn geen klachten over geluidshinder binnengekomen.