Samen met partners bouwen en exploiteren we windparken op zee. Met meer dan vijftig jaar ervaring op de Noordzee, ervaring met het uitvoeren van complexe projecten en de daartoe benodigde kennis en kunde is Shell één van de meest ervaren bedrijven in de offshore-industrie. Tegenwoordig breiden we die kennis en kunde verder uit via samenwerkingen met kennisinstituten en universiteiten.

Juist de Nederlandse markt is voor Shell heel interessant omdat Shell toegang heeft tot elke fase van het proces – van het opwekken van elektriciteit, tot het kopen en verkopen ervan, tot het rechtstreeks leveren aan klanten. In Nederland stapte Shell dan ook als een van de eersten in windenergie op zee.

Wat als het niet waait?

Inmiddels beschikken we met onze partners over drie windparken op de Noordzee, met een vermogen van 1,6 GW. De eerste twee - Shell NoordzeeWind en Blauwwind - zijn al operationeel. De derde - CrossWind - is in aanbouw. Bijzonder: in CrossWind werken we met onze partners aan innovaties om ervoor te zorgen dat het windpark een constante hoeveelheid stroom levert, ongeacht hoe de wind waait.

Shell en Wind

Shell NoordzeeWind

Na meer dan 15 jaar 50% aandeelhouder te zijn geweest is Shell sinds eind maart 2021 eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee. 

Blauwwind

Samen met Partners Group, DGE, Eneco en Luxcara, is Shell aandeelhouder in het Blauwwind consortium, welke het offshore windpark Borssele III & IV heeft gebouwd en exploiteert.

CrossWind

Samen met Eneco bouwt Shell via de joint venture CrossWind offshore windpark Hollandse Kust (noord): het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. 

Shell en Eneco schrijven zich in op offshore windtenders Hollandse Kust (west) VI en VII

Shell en Eneco nemen via hun joint ventures Ecowende en SchakelWind deel aan de aanbestedingen voor de offshore windparken Hollandse Kust (west) kavel VI en VII.

Lees meer

Shell Energy

De stroom van Shell Energy komt voor 100% van Nederlandse wind en zon. Dit zijn allebei duurzame bronnen, die niet zomaar op zullen raken! We wekken onze windenergie op met de windmolens in de Noordzee, die je ook op deze pagina terugziet. Met onze stroom haal jij het windje (en dus ook het zonnetje) in huis!

Lees meer

Stefan is windengineer bij Shell. Van jongs af aan vond hij het leuk dingen goed in elkaar te zetten. Dat doet hij nog steeds, maar nu op zee.

“Ik heb nooit anders geweten, dan dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders, en waar je vroeger alleen speelde, doe je het nu samen met het team. Eigenlijk bouwen we nog steeds dingen, het is alleen veel groter en complexer geworden.”

Stefan, Wind Engineer
Make the Future

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst. Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

Shell Nederland steunt het Nederlands Klimaatakkoord en wil bijdragen aan de energietransitie. In Nederland gaat het daarbij niet om meer energie, maar om efficiënter gebruik van energie en schonere energie, dat wil zeggen het terugdringen van broeikasgassen. Windenergie speelt hierbij volgens Shell een belangrijke rol omdat het een van de schoonste beschikbare energiebronnen is.

Het Nederlands Klimaatakkoord erkent het belang van wind op zee en legde de ambitie vast om voor 2030 rond de 11,5 GW aan windenergie op zee te realiseren. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit voor direct gebruik. Maar met deze windenergie kan ook groene waterstof worden geproduceerd. Die waterstof kan worden omgezet in elektriciteit wanneer het niet waait. Zo creëren we een buffer. Verdere schaalvergroting van windenergie op de Noordzee biedt economische voordelen voor Nederland. Zo kan schaalvergroting duurzame werkgelegenheid opleveren en kan Nederland energie en technologie exporteren.

Meer wind

Energiepark Pottendijk

Shell gaat in Drenthe de komende jaren Energiepark Pottendijk ontwikkelen. Op Energiepark Pottendijk heeft Shell de mogelijkheid om een energiepark met windturbines en zonnepanelen te realiseren.

Offshore windpark Borssele III&IV volledig operationeel

Het Blauwwind consortium, ontwikkelaar van het in de Noordzee gelegen windpark Borssele III&IV, heeft op 18 februari bekendgemaakt dat het windpark volledig operationeel is. 

CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

De Nederlandse energietransitie en Shell

Shell heeft in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet naar een schonere toekomst. Die rol willen we als energiebedrijf ook in de toekomst waarmaken. We innoveren en investeren dus volop in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat doen wij samen met onze partners. 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.