Samen met partners bouwen en exploiteren we windparken op zee. Met meer dan vijftig jaar ervaring op de Noordzee, ervaring met het uitvoeren van complexe projecten en de daartoe benodigde kennis en kunde is Shell één van de meest ervaren bedrijven in de offshore-industrie. Tegenwoordig breiden we die kennis en kunde verder uit via samenwerkingen met kennisinstituten en universiteiten.

Juist de Nederlandse markt is voor Shell heel interessant omdat Shell toegang heeft tot elke fase van het proces – van het opwekken van elektriciteit, tot het kopen en verkopen ervan, tot het rechtstreeks leveren aan klanten. In Nederland stapte Shell als eerste in windenergie op zee.

Wat als het niet waait?

Inmiddels beschikken we met onze partners over drie windparken op de Nederlandse Noordzee en is ons vierde windpark in ontwikkeling. De totale capaciteit van deze windparken is zo'n 2,4 GW. De eerste twee - Shell NoordzeeWind en Blauwwind - zijn al operationeel. De derde - CrossWind - is in aanbouw. Ons vierde windpark - EcoWende - is in voorbereiding.

Bijzonder: in CrossWind werken we met onze partners aan innovaties om ervoor te zorgen dat het windpark een constante hoeveelheid stroom levert, ongeacht hoe de wind waait. 

Shell en Wind

Shell NoordzeeWind

Na meer dan 15 jaar 50% aandeelhouder te zijn geweest is Shell sinds eind maart 2021 eigenaar van het eerste Nederlandse windpark op zee: offshore windpark Egmond aan Zee. 

Blauwwind

Samen met Partners Group, Eneco, Inpex en Luxcara, is Shell aandeelhouder in het Blauwwind consortium, welke het offshore windpark Borssele III & IV heeft gebouwd en exploiteert.

CrossWind

Samen met Eneco bouwt Shell via de joint venture CrossWind offshore windpark Hollandse Kust (noord): het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. 

Shell en Eneco winnen aanbesteding voor windpark op zee Hollandse Kust (west) VI

Shell en Eneco hebben met hun joint venture Ecowende de aanbesteding voor het bouwen van een offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI gewonnen. 

Lees meer

Shell Energy

De stroom van Shell Energy komt voor 100% van Nederlandse wind en zon. Dit zijn allebei duurzame bronnen, die niet zomaar op zullen raken! We wekken onze windenergie op met de windmolens in de Noordzee, die je ook op deze pagina terugziet. Met onze stroom haal jij het windje (en dus ook het zonnetje) in huis!

Lees meer

Shell Nederland steunt het Nederlands Klimaatakkoord en wil bijdragen aan de energietransitie. In Nederland gaat het daarbij niet om meer energie, maar om efficiënter gebruik van energie en schonere energie, dat wil zeggen het terugdringen van broeikasgassen. Windenergie speelt hierbij volgens Shell een belangrijke rol omdat het een van de schoonste beschikbare energiebronnen is.

Het Nederlands Klimaatakkoord erkent het belang van wind op zee en legde de ambitie vast om voor 2030 rond de 11,5 GW aan windenergie op zee te realiseren. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit voor direct gebruik. Maar met deze windenergie kan ook groene waterstof worden geproduceerd. Die waterstof kan worden omgezet in elektriciteit wanneer het niet waait. Zo creëren we een buffer. Verdere schaalvergroting van windenergie op de Noordzee biedt economische voordelen voor Nederland. Zo kan schaalvergroting duurzame werkgelegenheid opleveren en kan Nederland energie en technologie exporteren.

Meer wind

Energiepark Pottendijk

Shell heeft vlakbij Emmen in Drenthe het Energiepark Pottendijk en het is op dit moment Shells grootste gecombineerde wind- en zonnepark in Europa. Sinds begin 2023 wekken 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen gezamenlijk stroom op, genoeg voor ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de inwoners en bedrijven van Emmen. 

Offshore windpark Borssele III&IV volledig operationeel

Het Blauwwind consortium, ontwikkelaar van het in de Noordzee gelegen windpark Borssele III&IV, heeft op 18 februari bekendgemaakt dat het windpark volledig operationeel is. 

CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Meer Shell

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.

Shell Recharge

Laad zowel je elektrische auto als jezelf op bij de snelladers van Shell Recharge. Door het hoge vermogen van onze snelladers ben je in 20 minuten weer onderweg.

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.