Feiten op een rij

  • Jaarlijkse productie van 170 GWh

  • Oppervlakte: 35 hectare (zonnepark)

  • 90.000 zonnepanelen (50 MW) en 14 windturbines (verm. 50 MW)

  • 61k ton CO₂-besparing per jaar

Voltooide en geplande werkzaamheden

2021

Juli: klein inkoopstation (grootte vergelijkbaar met zeecontainer) geïnstalleerd, waar elektriciteitskabels samenkomen. Een inkoopstation is een klein gebouw waar de elektriciteitskabels afkomstig van de windturbines en het zonnepark op wordt aangesloten.

September: Enexis heeft nieuwe middenspanningskabel geïnstalleerd waarmee het energiepark straks kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oktober: de grondwal is aangelegd en is begroeid met gras en struiken. Dit is onderdeel van natuurcompensatie en hierdoor is het zonnepark niet te zien zijn vanaf de Woldweg. Ook zijn werkzaamheden verricht bij een van de locaties van de windturbines ( Motodrome.) De kindercrossbaan is verplaatst en er is een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

November-december: de voorbereidende werkzaamheden zijn verricht zoals de grondwerkzaamheden en het aanleggen van wegen.

2022

Februari - maart: voorbereidende werkzaamheden voor het wind- en zonnepark hebben plaatsgevonden, zoals het aanleggen van de funderingen en kabels.

April: de eerste paaltjes voor de zonnepanelen zijn neergezet. Windturbine 6 is gebouwd.

Mei: een groot deel van de paaltjes voor de zonnepanelen is neergezet en een deel van de montagesystemen voor de zonnepanalen is gemonteerd. Windturbines 4, 5 en 7 zijn gebouwd. Daarmee zijn de vier windturbines op het terrein van het zonnepark af.

Juni – juli: een derde van de zonnepanelen is geïnstalleerd en tien windturbines zijn gebouwd. De druktesten op de kraanopstelplaatsen en toegangswegen zijn afgerond, daarnaast zijn de diverse bochtverbredingen verwijderd en teruggebracht in originele staat.

Augustus: deze maand zijn 12 windturbines opgebouwd en een aantal zijn geïnstalleerd. Dit maakt het mogelijk om de eerste testen uit te voeren. Ondertussen is ongeveer 75% van de zonnepanelen gemonteerd.

September: alle 14 windturbines zijn gebouwd en bekrachtigd. De komende weken zullen testen worden gedaan. Daarnaast is 87% van de zonnepanelen geïnstalleerd en het zwaar transport is afgerond.

Oktober-December: De windturbines zijn geïnstalleerd en worden in zijn geheel getest. Ze zullen hierbij regelmatig draaien, ook ‘s nachts. Alle zonnepanelen zijn aangesloten op de compactstations.

2023

Begin 2023: wind- en zonnepark in bedrijf. Officiële opening: voorjaar 2023.