Feiten op een rij

  • Jaarlijkse productie van 157 GWh

  • 90.000 zonnepanelen (50 MW) en 14 windturbines (verm. 50 MW)

  • Oppervlakte: 35 hectare (zonnepark)

  • Gemeente Emmen; 52.82032670875438, 6.98807238991956

Shell wil een actieve rol spelen in de energietransitie. Investeren in duurzame energie als zonne- en windenergie past daar goed bij. De regio Emmen is voor ons belangrijk en daarom werken we op meerdere projecten in Emmen samen om initiatieven te realiseren. Door het Energiepark Pottendijk te realiseren zetten wij een volgende stap in de energietransitie en dragen we bij aan de duurzame energie doelstellingen van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Wind- en zonfonds

Shell draagt per opgewekte MWh 50 eurocent af aan het Windfonds Pottendijk, gedurende de volledige 16 jaar waarvoor de vergunning is afgegeven. Ook de gemeente en provincie Drenthe dragen bij. Het geld is voor de omwonenden rond het energiepark. Voor het zonnepark is afgesproken dat de gemeente Emmen een compensatie van € 950.000 ontvangt. Het fonds wordt door de gemeente Emmen beheerd, en zij beslist samen met de omwonenden hoe het geld wordt besteed.

De afspraken kunt u nalezen in de Omgevingsovereenkomsten. Die kunt u vinden op https://gemeente.emmen.nl/omgevingsovereenkomst-energiepark-pottendijk

Aerial photo of Energypark Pottendijk, the Netherlands

Geluidsonderzoek windturbines

In de Milieueffectrapportage (MER) is er getoetst op de effecten van geluid en de eisen zijn vastgelegd in de vergunning. Daarnaast voeren experts van het onafhankelijk ingenieursbureau DGMR een aanvullend geluidsonderzoek uit. Hierin wordt ook het laagfrequent geluid meegenomen. Dit is afgesproken met de gemeente Emmen en het Gebiedsplatform Pottendijk.

Voor het aanvullende geluidsonderzoek zijn er meetkastjes opgehangen bij de huizen vlakbij het energiepark om het geluid te registeren. Dit is live te volgen via Sensornet (klik hier en ga naar de Sensornetmeeting). In januari 2022, voor de komst van het windpark, zijn de geluidsmetingen gestart. Deze informatie is belangrijk voor de nulmeting, omdat het er zo een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen de akoestische situatie voor het windpark en daarna. Dit onderzoek is bedoeld om de kloof tussen het wettelijke kader en menselijke beleving te verkleinen. Klik hiervoor het eerste voortgangsrapport en hier voor het tweede voortgangsrapport. Bij de metingen wordt rekening gehouden met windsterkte, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, stoorgeluid van bladeren, bomen die in de winter hun blad verliezen en geluid van sportactiviteiten.

DGMR monitort het geluid tot een jaar nadat alle windturbines zijn gaan draaien.

Veiligheid en monitoring

Energiepark Pottendijk draait sinds februari 2023 op volle kracht, nadat alle installaties eerst goed waren getest, ook onder winterse omstandigheden. Zo hebben de windturbines een ijsdetectiesysteem, zodat de turbines automatisch afschakelen als er ijsvorming wordt waargenomen. Pas na inspectie, als is vastgesteld dat er geen ijs meer op zit, zullen de turbines weer gaan draaien.

Het zonnepark is voorzien van warmtebeeldcamera’s (CCTV). Die staan langs het hek rond het park en daarmee kan de controlekamer het zonnepark in de gaten houden. De gekozen camera’s hebben geen verlichting en zijn naar binnen gericht. 

Landscape photo of Energypark Pottendijk, the Netherlands

Flora en fauna op energiepark Pottendijk

Bij energiepark Pottendijk is rekening gehouden met de leefgebieden en broedseizoenen van vogels, vissen en amfibieën. Neem de buizerd en de sperwer. Voor deze vogels is een nieuw gebied gemaakt waar ze naar eten kunnen zoeken (fourageergebied).

Een ecologische deskundige met kennis van de poelkikker en modderkruiper begeleidde de bouw van het park. Een brug tussen de Motodrome en het zonnepark zorgt ervoor dat de watergang blijft fungeren als vliegroute van vleermuizen. Tevens is er een monitorsplan voor vogels en vleermuizen.

Een aantal keren per jaar grazen de schapen het energiepark. Onder de zonnepanelen ontstaat een microklimaat (door meer schaduw en condens) en dit zorgt voor een hoger eiwitgehalte en een betere verteerbaarheid. Daarnaast bieden de panelen ook bescherming tegen weersomstandigheden. Een win-win-situatie, want met de grazers blijft het park er ook netjes bij liggen. 

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Voor meer informatie over het maken van meldingen, klik dan hier.

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Meer Shell

Contact

Vragen, reacties?

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.