DGMR start met een zogeheten nulmeting. Zo maken ze inzichtelijk welk geluid wanneer van het energiepark afkomstig is. Tussen 10 en 14 januari plaatsen ze de geluidskastjes en starten de metingen vrijwel onmiddellijk. Alle informatie van de metingen zijn live te volgen via www.sensornet.nl.

UPDATE 6 april 2023: Bekijk hier het eerste volledige meetrapport

Normen voor geluid

Het doel van de geluidmonitoring is om inzichtelijk te maken welk geluid wanneer van het energiepark afkomstig is. Zo kunnen we in de gaten houden of het energiepark voldoet aan de normen voor geluid zoals opgenomen in de omgevingsvergunning.

Na de nulmeting meet DGMR een jaar lang het bestaande omgevingsgeluid, inclusief laagfrequent geluid. Als alle 14 windturbines draaien, monitort DGMR nog een jaar lang het geluid. Door deze lange duur hebben we voldoende gegevens om situaties te kunnen vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan windsterkte, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, stoorgeluid van bladeren, bomen die in de winter hun blad verliezen en geluid van sportactiviteiten. Daarna voert DGMR gedurende de levensduur van het windpark periodiek bronmetingen uit, om te controleren of het energiepark nog steeds voldoet aan de normen.

Meetlocaties

Om het geluid goed te monitoren gaat DGMR vanaf drie locaties het geluid van de windturbines meten. De plekken van de meetkastjes heeft DGMR besproken met het Gebiedsplatform. De meetkastjes worden ten noorden, oosten en zuiden van Energiepark Pottendijk opgehangen, bij de huizen die het dichtst bij het energiepark staan.

De locaties moesten aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de locaties moeten faciliteiten zijn om de meetkastjes aan op te hangen, zoals lantaarnpalen of huizen. Bij voorkeur hebben de locaties vrij zicht op het energiepark en weinig last van stoorlawaai van onder meer wegen, bomen of machines in de nabijheid. Door de geplande werkzaamheden aan de N391 in de meetperiode, was het bijvoorbeeld niet mogelijk om aan een lantaarnpaal bij de huidige rotonde een meetkastje op te hangen.

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de heersende windrichting, die voornamelijk west/zuidwest is. Wind heeft namelijk invloed op de geluidsoverdracht vanaf de windmolen tot aan de woning. Door te meten aan de zijde waar de wind gedurende het jaar ‘heen waait’, worden de meetwaarden hoger. Hierdoor is er minder last van stoorgeluiden en daardoor wordt een betrouwbaarder meetresultaat verkregen. De drie gekozen locaties voldoen aan deze voorwaarden en zijn het dichtst bij het energiepark.

Geluidsmeting openbaar

Alle informatie over de actuele geluidmetingen op de drie meetpunten zal live online te volgen zijn via www.sensornet.nl.

Meer Shell

Energiepark Pottendijk

Shell heeft vlakbij Emmen in Drenthe het Energiepark Pottendijk en het is op dit moment Shells grootste gecombineerde wind- en zonnepark in Europa. Sinds begin 2023 wekken 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen gezamenlijk stroom op, genoeg voor ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de inwoners en bedrijven van Emmen. 

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland.