Groei en welvarendheid op persoonlijk, professioneel, economisch en maatschappelijk niveau zijn afhankelijk van handige, betrouwbare en betaalbare energiebronnen. Vandaag de dag staan mensen nauwer met elkaar in contact dan ooit tevoren. Bovendien profiteren meer en meer mensen van betere kansen, een betere gezondheid en een hogere welvaart.

De energie die we nu gebruiken, wordt grotendeels opgewekt uit olie en kolen, en in toenemende mate ook uit aardgas. Met behulp van deze koolwaterstoffen kunnen we woningen en kantoren van stroom, warmte en koude voorzien en de transportsystemen exploiteren die ons naar kantoor, school of een vakantiebestemming brengen. Ze houden de industrieën draaiende die in ons levensonderhoud voorzien en leveren de chemische ingrediënten voor een groot aantal consumentenproducten die wij aanschaffen (bijvoorbeeld het apparaat waarop u nu deze pagina leest).

De wereldwijde vraag naar energie neemt toe als gevolg van de groeiende bevolking en de hogere welvaart.

Verwacht wordt dat de wereldbevolking in 2050 zal zijn uitgegroeid tot 9 miljard – bijna 2 miljard meer dan vandaag. Een groot aantal mensen in opkomende economieën zullen toetreden tot de mondiale middenklasse. Ze zullen apparaten aanschaffen die energie verbruiken, zoals koelkasten en computers. Ook zullen velen van hen een auto aanschaffen, waardoor wegen meer dan twee maal zo druk worden.

Steden fungeren in toenemende mate als de levensaders van de economie. Halverwege deze eeuw zal driekwart van de wereldbevolking in steden wonen. Dit verhoogt de druk op voedsel, water en energie: de essentiële levensvoorzieningen voor het welzijn en de welvarendheid van ons allemaal.

Lees meer over hoe Shell aan de stad van de toekomst werkt

Deskundigen zijn het erover eens dat de wereldwijde energievraag in 2050 twee keer zo hoog zal zijn als in het jaar 2000. Tegelijkertijd is het nu belangrijker dan ooit om de strijd aan te gaan tegen de klimaatgevolgen van koolstofdioxide (CO2)-uitstoot en andere milieubelasting.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, zullen we de mondiale energiehuishouding radicaal moeten veranderen en een reeks nieuwe energiebronnen moeten ontwikkelen. Omdat de energiehuishouding zo uitgebreid is en de vraag naar energie zo hard groeit, zal het een enorme collectieve inspanning vergen om deze veranderingen te realiseren.

Een schonere energietoekomst

Shell bereidt zich aan de hand van diverse scenario’s al enige tijd voor op de uitdagingen van een koolstofarme toekomst. Ons nieuwste Sky Scenario beschrijft een technisch haalbaar, maar uitdagend traject waarmee onze maatschappij de doelstellingen van het Akkoord van Parijs kan behalen. In onze New Lens Scenarios worden plausibele toekomstperspectieven beschreven, waarbij in 2060 40% van de wereldwijde energie afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals de zon en de wind en tien jaar later de zon de voornaamste energiebron van de wereld zal zijn.

Lees meer over de Shell Scenarios en download een kopie

Het Shell Energy Transition Report laat zien waarom wij geloven dat Shell veerkrachtig op de verwachte veranderingen in de energiehuishouding zal reageren en hoe wij met onze strategie sterker uit de wereldwijde transitie naar koolstofarme energie zullen komen. 

Lees meer over het Shell Energy Transition Report en download een kopie

Luchtfoto van het Quest CCS-project in Canada
Het Quest CCS-project in Canada

Koolwaterstoffen blijven tijdens de ontwikkeling van de energiehuishouding in de komende decennia een hoofdrol spelen, als bron van de noodzakelijke energie voor transport, met name luchtvaart, en de productie van alledaagse producten van kunststoffen tot staal.

Wij gebruiken onze kennis, technologie en innovaties om op een schonere wijze te voorzien in de wereldwijd groeiende energievraag en zoeken naar manieren om efficiënter om te gaan met energie. Dit doen we in samenwerking met partners, gemeenschappen, overheden en andere partijen om een zo milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoordelijke aanpak te waarborgen.

Aardgas – de schoonst brandende koolwaterstof – is inmiddels goed voor meer dan de helft van onze productie. Shell ziet aardgas als een essentiële bouwsteen voor een duurzame energievoorziening, en energieopwekking in het bijzonder. Bij het gebruik van aardgas komt, in vergelijking met steenkool, de helft minder CO2 vrij en slechts een tiende van de luchtvervuilende stoffen.

Shell is betrokken bij diverse projecten die als doel hebben de negatieve impact van koolwaterstoffen te verkleinen door CO2 veilig af te vangen en op te slaan. De financiële haalbaarheid en een bredere inzet van dergelijke projecten zijn afhankelijk van overheidsondersteuning. Door een steenkolencentrale te vervangen door een gascentrale met CCS kan de CO2-uitstoot met wel 90% worden teruggebracht. Ook hebben we al tien jaar ervaring met windenergie en zijn we betrokken bij negen projecten in Noord-Amerika en Europa.

Vervoer is essentieel in de moderne samenleving. Onze innovaties dragen bij aan een schoner en efficiënter vervoer van personen en goederen. Dat doen we door middel van efficiëntere smeermiddelen en brandstoffen als koolstofarme biobrandstoffen en waterstof, en voorlichtingsprogramma’s die chauffeurs leren hoe ze zuiniger kunnen rijden.

Lees meer over Shell en de toekomst van het vervoer

Meer in in energie en innovatie

Ondergronds

Wij gebruiken een scala aan technologieën om meer olie en gas te winnen uit bestaande velden en om nieuwe reserves aan te wijzen.