Het is bijzonder dat dit zonnepark door bomen en wallen wordt omsloten en zo in het landschap opgaat. Daarnaast kent het zonnepark een relatief grote capaciteit van 30 megawatt (MW), waarmee het flink bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Terneuzen. Shell nam het project in 2020 over van SolarEnergyWorks en begon in maart 2021 met de aanleg ervan.

De omwonenden werden vanaf het begin bij de totstandkoming betrokken. Op 11 maart was er een informatiebijeenkomst, online vanwege de coronabeperkingen, waarbij Shell en wethouder Klimaat en Duurzaamheid Ben van Assche van de gemeente Terneuzen met omwonenden in gesprek ging over het belang van het zonnepark voor de Nederlandse en de lokale energietransitie en de uitvoering van het project.

Energietransitie Terneuzen

Met het zonnepark Sas van Gent-Zuid laat Shell zien dat het ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. De gemeente Terneuzen werkt op haar beurt aan het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder Ben van Assche: “Met dit zonnepark geven we invulling aan onze ambitie om duurzame energie op ons grondgebied op te wekken. Het is een belangrijk project om het doel van de regionale energiestrategie Zeeland te realiseren, namelijk het opwekken van 11 PetaJoule aan duurzame energie in Zeeland voor 2030.”

Historisch industrieel gebied

Het Shell-zonnepark Sas van Gent-Zuid wordt op de vloeivelden van de voormalige CSM-suikerfabriek gebouwd, tussen het spoor en de Poeldijkstraat. Wethouder Van Assche: “Dit zonnepark is een belangrijke stap om onze duurzaamheidsambities te bereiken. Sas van Gent had in 2020 maar liefst 1.174 zonuren. Het is een van de zonnigste plekken van Nederland. We hebben op het CSM-terrein een uitermate geschikte locatie op een historisch industrieel gebied gevonden om een zonnepark op natuurlijke wijze in te passen. Verweesde gronden krijgen nu een mooie invulling.”

Die gronden zijn 24 hectare, ofwel 36 voetbalvelden, groot. De ruim 55.000 panelen zullen ongeveer 30 gigawatt/uur (GWh) per jaar opwekken en naar verwachting leiden tot een CO₂-besparing van 16,7 kiloton per jaar.

Schilderijen

In opdracht van Shell werkt kunstenaar Hanneke Bronwasser aan twee grote schilderijen over het industrieel erfgoed van de suikerfabriek. “In het eerste verbeeld ik de vroegere situatie van de suikerfabriek, in de tweede zal ik laten zien hoe straks het zonnepark eruit zal zien,” vertelt Bronwasser. “Ik schilder het niet te abstract, zodat de beelden gemakkelijk te herkennen zullen zijn.”

In oktober was het zonnepark voor 85% klaar en stonden alle panelen al op hun plek. Maar omdat het eind november nat en stormachtig kan zijn, is de officiële opening in de lente van 2022 gepland.

Actieve rol in de energietransitie

“De ontwikkeling van dit zonnepark is een goed voorbeeld van onze actieve rol in de Nederlandse energietransitie,” aldus Lesther van Vliet, projectleider Solar bij Shell Nederland. “De energietransitie is een teamsport. Met veel partners bij overheden en lokale en internationale ondernemers werken we hier elke dag aan. Alleen met samenwerking en in gesprek met de omgeving kunnen we dergelijke projecten tot een succes maken.”

Meer Shell

Zonnepark Sas van Gent-Zuid

Shell heeft in Zeeland het zonnepark Sas van Gent-Zuid aangelegd. Volgens plan zal het park met 55.000 zonnepanelen in november af zijn.

Zon

Duurzaam opgewekte stroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen.

Zonnepark Moerdijk

In de zomer van 2018 startte Shell met de bouw van een zonnepark op het chemiecomplex Shell Moerdijk. Het betreft één van de grootste zonneparken van Nederland.