De doelen dragen bij aan de vernieuwde, wereldwijde Powering Progress-strategie van Shell. Shell wil in 2050 een CO2-neutraal energiebedrijf zijn, in lijn met de stappen die de samenleving zet om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen. Onze huidige bedrijfsplannen brengen ons daar nog niet.

“In Nederland werken we hier naartoe met vijf nieuwe doelstellingen”, zegt Marjan van Loon. “We moeten het samen doen, dus luisteren we goed naar onze buren, medewerkers en partners. Samen met hen bouwen we aan een agenda waarmee we met vertrouwen de toekomst in kunnen. Daarom heeft Shell in Nederland zichzelf vijf doelen gesteld.”

Samengevat wil Shell Nederland:

  1. Enkel 100% CO2-neutrale energie leveren voor alle vormen van wegtransport tegen 2040.
  2. Toonaangevend zijn in investeringen en innovaties in schonere energie, zoals windenergie, blauwe en groene waterstof en koolstofarme brandstoffen.
  3. De Nederlandse economie versterken door te investeren in toekomstbestendige banen, het ontwikkelen van talenten, het delen van kennis en het helpen van onze leveranciers om hun CO2-uitstoot te verminderen.
  4. Een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van transparantie. Denk aan open zijn over onze belastingzaken en de voortgang die we boeken om een CO2-neutraal bedrijf te worden, in lijn met de maatschappij.
  5. Vooroplopen in de ontwikkeling van circulaire chemicaliën en, in lijn met de maatschappij, een producent met netto nul uitstoot zijn van hoogwaardige brandstoffen tegen 2050.

 

Meer Shell

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst.  Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Samen goed op weg

Schonere energie en een sterke economie. Ook Shell wil daaraan bijdragen. Vijf doelen tonen hoe Shell dit in Nederland gaat doen.