Op die manier zullen we bijdragen aan een wereld met netto-nul uitstoot, een wereld dus waar de samenleving stopt met het toevoegen van broeikasgassen aan de bestaande hoeveelheid broeikasgassen (GHGs) in de atmosfeer. Bovendien ondersteunen we zo de ambitieuzere, in het Akkoord van Parijs vastgelegde, doelstelling om de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5 °Celsius.

Ons doel om een zogeheten net-zero energiebedrijf te worden, betekent dat we de uitstoot verminderen van onze activiteiten en van de energieproducten, brandstoffen bijvoorbeeld, die we aan onze klanten verkopen. Het betekent ook dat we de resterende emissies compenseren of opvangen en opslaan met behulp van technologie.

De huidige bedrijfsplannen van Shell zullen ons nog niet brengen waar we uiteindelijk willen zijn. Dat betekent dat onze bedrijfsplannen in de loop van de tijd moeten veranderen, zoals ook de maatschappij en onze klanten veranderen.

Onze aanpak

 We geloven dat onze wereldwijde emissies in 2018 een piek bereikten en we zullen eraan moeten werken om ze terug te dringen. We zullen de emissies van onze eigen activiteiten, inclusief de productie van olie en gas, verminderen door de energie-efficiëntie te verhogen en de resterende emissies af te vangen of te compenseren.

De uitstoot van onze eigen activiteiten bedraagt minder dan 10% van onze totale uitstoot. De meeste van onze emissies zijn afkomstig van het gebruik van de energie die we verkopen. Dus we moeten onze klanten, wanneer ze die energie gebruiken, ook helpen om hun emissies te verminderen. Belangrijk daarbij: ons doel omvat niet alleen emissies van de energie die we zelf produceren en verwerken, maar ook de emissies van alle energieproducten die anderen produceren en die wij verkopen aan onze klanten.

We spelen drie rollen

1.  We zijn een energieleverancier

Een emissievrij bedrijf worden, betekent klanten meer koolstofarme producten aanbieden, van hernieuwbare elektriciteit tot het opladen voor elektrische voertuigen en waterstof. We streven ernaar om de koolstofintensiteit van de energieproducten die we verkopen tegen 2050* met 100% te verminderen, in lijn met wat de samenleving verwacht en doet. Met koolstofintensiteit bedoelen we de totale hoeveelheid broeikasgasemissies die gepaard gaat met elke eenheid energie die we verkopen en die door onze klanten wordt gebruikt. Dit omvat de emissies bij productie, verwerking, transport en gebruik van onze energieproducten.

* ten opzichte van 2016, inclusief compensatie, en compensatie door de klanten zelf.

2.  We zijn een energiegebruiker

Ons doel is om netto nul uitstoot te bereiken voor al onze activiteiten, inclusief emissies van de energie die we daarbij nodig hebben. Dat betekent dat alle broeikasgasemissies die niet kunnen worden vermeden bij het maken van onze producten, worden afgevangen of gecompenseerd met behulp van technologie en natuur.

3.  Wij zijn een partner in verandering

We helpen onze klanten om de broeikasgasemissies die ze produceren aan te pakken wanneer ze producten gebruiken die bij ons zijn gekocht. We helpen onze klanten ook om manieren te vinden om hun totale CO2-voetafdruk te verminderen. Samenwerken met anderen omvat het ondersteunen van overheidsbeleid om de CO2-uitstoot te verminderen, sector voor sector.

Meer Shell

Dossier: Klimaatzaak

Over één ding zijn we het allemaal eens: de wereld heeft een schoner energiesysteem nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Over de wijze waarop de wereld dit moet doen, lopen de meningen uiteen. Lees in het Klimaatdossier hoe Shell werkt aan de energietransitie en wat Shell vindt van de aangespannen Klimaatzaak.

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst.  Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.