Op die manier zullen we bijdragen aan een wereld met netto nul uitstoot, een wereld dus waar de samenleving stopt met het toevoegen van broeikasgassen aan de bestaande hoeveelheid in de atmosfeer. Bovendien ondersteunen we zo de ambitieuzere, in het Klimaatakkoord van Parijs vastgelegde, doelstelling om de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5° Celsius.

Ons doel om een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden, betekent dat we de uitstoot verminderen van onze activiteiten, fabrieken bijvoorbeeld, en de uitstoot verminderen van de energieproducten, die we aan onze klanten verkopen, denk aan brandstoffen. De dan nog resterende emissies compenseren we of vangen we af en slaan we op met behulp van technologie.

De huidige bedrijfsplannen van Shell zullen ons nog niet brengen waar we uiteindelijk willen zijn. Dat betekent dat onze bedrijfsplannen in de loop van de tijd moeten veranderen, zoals ook de maatschappij en onze klanten veranderen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Onze aanpak

We geloven dat onze wereldwijde emissies in 2018 een piek bereikten en we werken eraan om ze verder terug te dringen. Dit houdt in dat we de emissies van onze eigen activiteiten, zoals bij de productie van olie en gas, verminderen door de energie-efficiëntie te verhogen en de resterende emissies af te vangen of te compenseren.

Dan zijn we er niet. De uitstoot van onze eigen activiteiten bedraagt minder dan 10% van onze totale uitstoot. De meeste van onze emissies zijn afkomstig van het gebruik van de energie die we verkopen. Een voorbeeld. Stel, iemand tankt bij een Shell-tankstation benzine. Om deze benzine te maken heeft Shell uitstoot veroorzaakt. Maar het overgrote deel van de broeikasgassen komt vrij op het moment dat de automobilist de benzine gebruikt.

Dit betekent dat we onze klanten, wanneer ze de energie gebruiken, ook moeten helpen om hun emissies te verminderen. Onze aanpak omvat daarbij niet alleen emissies van de energie die we zelf produceren en verwerken, maar ook de emissies van alle energieproducten die anderen produceren en die wij verkopen aan onze klanten.

Tot zover de hoofdlijnen. Laten we nu in detail ingaan op onze verandering aan de hand van de drie rollen die we hebben in de energiesector.

1. We zijn een energieleverancier

Een netto emissievrij bedrijf worden, betekent klanten meer en schonere producten plus diensten aanbieden, van hernieuwbare elektriciteit en biobrandstoffen tot het opladen voor elektrische voertuigen en waterstof. Ons doel is de CO2-intensiteit van de energieproducten die we verkopen tegen 2050 met 100% te verminderen ten opzichte van 2016. Dit inclusief compensatie door de klanten zelf en in lijn met wat de samenleving verwacht en doet. Met CO2 bedoelen we dan CO2 en soortgelijke gassen zoals methaan. Met CO2-intensiteit bedoelen we de totale broeikasgasuitstoot van elke eenheid energie die onze klanten gebruiken. Dit is dus alle uitstoot van de productie, verwerking, transport en het gebruik van onze producten.

2.  We zijn een energiegebruiker

Ons doel is om netto nul uitstoot te bereiken voor al onze activiteiten. Dit geldt ook voor de energie die we daarbij zelf nodig hebben, bijvoorbeeld bij de fabricage van onze producten. In de eerste plaats gaan we deze uitstoot proberen te vermijden. Als dat niet kan of lukt, dan zullen we deze uitstoot afvangen en opslaan met hulp van technologie of compenseren via de natuur, denk aan het beschermen en planten van bomen.

3.  Wij helpen anderen te veranderen

We helpen onze klanten om de broeikasgasemissies te verlagen die ze veroorzaken als ze producten gebruiken die ze bij ons hebben gekocht. We helpen onze klanten ook bij het vinden van andere manieren om zo hun totale CO2-voetafdruk te verminderen.

Samenwerken met anderen omvat het ondersteunen van overheidsbeleid om de CO2-uitstoot te verminderen, sector voor sector. Zo trokken en trekken we in Nederland samen met onze partners op bij onder meer de productie van de eerste 500 liter duurzame, synthetische kerosine voor de luchtvaart, de ontwikkeling van bio-LNG voor zwaar weg- en watertransport, de bouw van waterstofvulpunten en het opzetten van een landelijk dekkend netwerk voor elektrisch laden met 100% groene stroom. Ook willen we onder meer fabrieken bouwen om groene waterstof te produceren voor onder meer de industrie.

Wat we al doen in Nederland is te vinden op onze Nieuwe Energiekaart.

Meer Shell

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst.  Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.