Strenge richtlijnen

Overal ter wereld staat de biodiversiteit onder druk: Volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature) werden het afgelopen jaar (2015) 22.000 soorten met uitsterven bedreigd. Tevens stelt de IUCN dat in de afgelopen 50 jaar wereldwijd 20% van de tropische regenwouden en 50% van de waterrijke en kustgebieden zijn verwoest. Ook onze projecten kunnen gevolgen hebben voor plaatselijke natuurlijke habitats en de gemeenschappen die daar afhankelijk van zijn. Wij hanteren strenge richtlijnen om eventuele gevolgen van onze activiteiten te verminderen en de biodiversiteit te beschermen.

Hier leggen wij nog meer nadruk op in ‘kritieke habitats’; gebieden met een grote biodiversiteit of gebieden die beschermd zijn. In 2001 waren wij de eerste in de energiesector die biodiversiteitsrichtlijnen in het leven riep. Onze richtlijnen zijn opgesteld in overeenstemming met relevante internationale richtlijnen, zoals die van de International Finance Corporation. 

 

Impact assesment gevolgd door actieplannen

Bij elk nieuw omvangrijk project of iedere grootschalige uitbreiding van bestaande activiteiten wordt er een inschatting gemaakt van de biodiversiteit van het betreffende gebied. Dit doen wij door voor, tijdens en na de periode waarin wij in het gebied actief zijn een impact assessment uit te voeren. Op deze manier houden wij de mogelijke gevolgen van onze activiteiten voor het milieu en plaatselijke gemeenschappen nauwgezet in de gaten.

Voordat wij beginnen met grootschalige activiteiten en projecten in kwetsbare milieus ontwikkelen wij - op aanvulling van de impact assesments - actieplannen voor het behoud van de biodiversiteit. Hierdoor zijn we in staat om mogelijke gevolgen te identificeren en te minimaliseren tijdens de verschillende fases van het project. Ook worden er maatregelen getroffen om habitats en ecosystemen in de omgeving van onze activiteiten te herstellen.

 

Samenwerken met experts

Wij werken samen met een aantal natuurbeschermingsorganisaties waaronder de International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy, Wetlands International en Earthwatch. De projecten waarin wij samenwerken met deze biodiversity partners omvatten het herstel van natuurlijke habitats en ecosystemen in de omgeving van onze activiteiten.

Meer over onze milieupartners

 

Wetlands International

Sinds 2001 werken wij samen met Wetlands international aan verschillende joint projects, waaronder het ‘Majnoon project’ in Irak. Gezamenlijk hebben wij hier een effectief actieplan ontwikkeld gericht op biodiversiteit en duurzame bestaansmiddelen waarvan alle lokale gemeenschappen baten. Wanneer wij projecten uitvoeren die mogelijk een impact kunnen hebben op waterrijke gebieden helpt Wetlands International ons met het ontwerp. Wij werken samen met Wetlands International zodat zij ons kunnen helpen met het minimaliseren van die impact en het zoeken naar manieren om een positief effect te hebben op het milieu, bijvoorbeeld door middel van restauratie.

 

Onze oceanen beschermen 

De biodiversiteit in onze oceanen staat onder druk door onder andere overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. Wij werken samen met overheden, ngo’s en andere deskundigen om manieren te vinden om de biodiversiteit in de oceanen van onze planeet te beschermen. Wij helpen bijvoorbeeld de plaatselijke gemeenschappen in de Filipijnen bij het beschermen van de Coral Triangle, een gebied dat hoort tot de onderwatermilieus met de grootste biodiversiteit ter wereld. Van oudsher leefden de dorpelingen in de kustplaatsen hier van de visserij. Tegenwoordig is er minder vis.

Een programma van Shell en de Malampaya Foundation helpt duizenden vissers bij de overstap naar alternatieve inkomstenbronnen waardoor het milieu wordt beschermd. Dit draagt bij aan het behoud van het koraal en een stijging van de visstand. 

Zie ook

Shell Sustainability Report

Meer weten over onze milieugerelateerde en sociale prestaties?