Kennis is de motor van persoonlijke vooruitgang en de basis voor het vinden van nieuwe, innovatieve oplossingen voor de energietransitie. Deze transitie vormt de weg naar een samenleving met een energiesysteem dat voldoende en schone energie biedt voor alle gebruikers. Dit is een enorme uitdaging; samenwerking op alle fronten is essentieel. Shell werkt samen met organisaties op gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur en maatschappij.

Klik op onderstaande tabs om meer te weten te komen over onze diverse partnerschappen.

Onderwijs

Een vrouw draagt een virtual reality bril

Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bevordert de instroom van technisch talent met de denkkracht, het inzicht en de creativiteit om de innovatieve oplossingen voor de energietransitie te realiseren.

Generation Discover

Generation Discover is voor ontdekkers die de toekomst maken. Een serie onvergetelijke ervaringen op het gebied van wetenschap en technologie. Voor scholieren, studenten en jonge ondernemers.

Ontdek meer op de website van Generation Discover

Jet-Net

Shell is actief betrokken bij Jet-Net: het Jongeren en Techniek Netwerk Nederland. Als mede-oprichter van dit netwerk waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar samenwerken, speelt Shell een leidende rol.

Lees meer over JetNet

Wetenschap

Een man en een vrouw werken in een lab

De uitwisseling van kennis tussen bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstellingen,  start-ups en scale-ups is essentieel voor de innovaties die nodig zijn om de samenleving te voorzien van voldoende en schone energie. De langdurige samenwerkingen tussen onze mondiale onderzoekscentra en wetenschappelijke instellingen dragen bij aan de kwaliteit van research & development en de positie van Nederland als kennisland. Onze investeringen in start-ups bevorderen de samenwerking met (jonge) ondernemers en de versnelling van oplossingen door creatieve ideeën van buitenaf.

De Auto als Elektriciteitscentrale

Shell is een van de partners van het TU Delft Green Village project, de Car as Power Plant (CaPP). CaPP heeft de ambitie om wereldwijd alle elektriciteitscentrales te vervangen en een geïntegreerd, schoon en slim energie- en vervoersysteem te creëren.

Ontdek meer over de Car as Power Plant

De Universiteit van Nederland

De Universiteit van Nederland beoogt wetenschap toegankelijk te maken voor een breed publiek. Sinds 2015 is Shell voor de periode van drie jaar partner van de Universiteit van Nederland.  

Lees meer over de Universiteit van Nederland

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Onderzoeksprogramma URSES is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Toegepaste en Technische Wetenschappen en Shell.

Lees meer over URSES

Cultuur/maatschappij

Mensen op straat

Als onderneming voelen wij ons nauw betrokken bij de maatschappelijke omgeving waarin we actief zijn. Met partners werken we aan maatschappelijke projecten voor een duurzame samenleving, in het land, in de regio en lokaal. Het delen van onderzoekskennis en apparatuur draagt bij aan baanbrekende inzichten die behoud van Nederlands cultureel erfgoed bevorderen.

SummerLabb: de Stad van de Toekomst

Jan Douwe Kroeske startte met SummerLabb: een rondtrekkend paviljoen dat de verschillende aspecten belicht van de stad van de toekomst. Sinds de start van het initiatief is Shell Nederland partner in het project samen met andere organisaties, variërend van start-ups tot multinationals en onderwijsinstellingen.

Lees meer over het SummerLabb

Dutch Sustainable Growth Coalition

Nederlandse Multinationals voor Duurzame Groei
Sinds 2012, zetten AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever zich gezamenlijk in voor een toekomstbestendige wereld. De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), voorgezeten door oud-premier Jan Peter Balkenende, ziet het duurzame groeimodel als hét bedrijfsmodel voor de toekomst.

Lees meer over de DSGC Dutch Sustainable Growth Coalition

Energy Reinvented Community (“ERC”)

Energy Reinvented Community is een netwerk voor professionals werkzaam in of verbonden aan de energiesector. Met meer dan 1200 leden en ruim 500 aangesloten bedrijven vormt het een platform om ideeën te delen en partnerships te vormen. De Energy Reinvented Community (ERC) is een samenwerking tussen Shell, Siemens en TNO, gestart in 2014. In 2018 is EBN als partner toegetreden.

Lees meer over Energy Reinvented Community

Transitiecoalitie

Shell is samen met Siemens, Van Oord, Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam initiatiefnemer van de TransitieCoalitie. De coalitie van inmiddels ruim 70 organisaties ziet de energietransitie als een kans voor de economische ontwikkeling in Nederland, terwijl tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen gerealiseerd worden.

Lees meer over de Transitiecoalitie