Delen van organisatiegegevens

Alle stichtingen die zich bij het Project aansluiten (door het online formulier in te dienen), hierna “de Stichtingen” genoemd, moeten voldoen aan de hieronder vermelde vereisten voor gegevensverzameling om hun huidige door mobiliteitsactiviteiten veroorzaakte emissies te beoordelen:

  • Nexio Projects NL B.V. (“Nexio Projects”) is een consultant die door Shell Nederland B.V. (“Shell”) is ingehuurd voor het uitvoeren/leveren van gegevensverzamelings- en modelleringsdiensten om advies inzake de reductie van CO2 te verstrekken.
  • Door het online formulier in te dienen, stemmen alle organisaties ermee in dat een medewerker van Nexio Projects mogelijk per e-mail contact met hen kan opnemen om het gegevensverzamelingsformulier te verstrekken.
  • Door het online formulier in te dienen, stemmen alle organisaties ermee in om mogelijk deel te nemen aan een online interview. De selectie hiervoor gebeurt willekeurig en de organisatie kan hiervoor al dan niet worden benaderd.
  • Na indiening van het online formulier hebben alle organisaties 3 weken de tijd om de vereiste informatie in te dienen. Zij zullen op de hoogte worden gesteld van de desbetreffende termijn.
  • Als de geselecteerde organisatie niet binnen de meegedeelde termijn een volledig ingevuld gegevensverzamelingsformulier indient, wordt deze organisatie van het project uitgesloten en komt niet langer in aanmerking voor de diensten die in het onderstaande punt ter verduidelijking worden uiteengezet.

Toelichting

Het resultaat van het project is een conservatieve schatting van de mobiliteitsgerelateerde emissies per type organisatie en geclusterd op basis van hun werkterrein en voornaamste activiteit(en).

Organisaties ontvangen een rapport dat is toegesneden op hun cluster, zoals gedefinieerd tijdens het selectieproces. Organisaties worden gegroepeerd onder een beschrijvende naam op basis van hun overeenkomsten in werkgebied, doelgroepen, activiteiten en doelstellingen.

Hoewel de mobiliteitsbehoeften voornamelijk betrekking hebben op wegvoertuigen, komen ook alle andere soorten mobiliteitsmiddelen die voor de primaire activiteit van de organisatie worden gebruikt (bijv. goederendistributie en dienstverlening) in aanmerking, evenals secundaire activiteiten, zoals de mobiliteit van werknemers binnen Nederland.

Het advies over de manier waarop de CO2-uitstoot na 24 maanden met 25% kan worden verminderd, wordt gebaseerd op een modelleringsoefening. Deze waarde is een raming in een conservatief scenario en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd.

Deze ramingen zijn gebaseerd op gegevens uit de eerste hand die door de voorgeselecteerde stichtingen zijn verstrekt en zullen worden gebruikt om een conservatief scenario te modelleren. Na een eerste screening worden organisaties geselecteerd voor nadere analyse om hun mobiliteitsemissies vast te stellen, waarna zij een oplossing krijgen die op hun representatieve cluster is toegesneden.

De informatie in dit rapport mag niet worden beschouwd als een volledige of gedeeltelijke CO2-voetafdrukbeoordeling, omdat het een clustermodel is en als zodanig niet als een officiële CO2-beoordeling voor een initiatief of programma mag worden gebruikt of ingediend.

Alle aanbevelingen in het eindproduct worden gekoppeld aan een bijbehorend activiteitencluster.

Nexio Projects is niet wettelijk aansprakelijk voor de verdeling van de technische of financiële steun door Shell nadat het eindproduct is opgeleverd.

Shell behoudt zich het recht voor te beslissen in welke vorm en in welke mate zij een bijdrage doet aan het bereiken van de CO2-reductiedoelstelling van de deelnemende stichtingen.

Meer Shell

Duurzaamheid

Meer informatie over energie, innovatie en sociaal-maatschappelijke projecten.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?