Weinig natuurlijke hulpbronnen zijn zo essentieel voor de menselijke ontwikkeling als zoetwater – we drinken het, wassen ons erin, telen ons voedsel ermee en gebruiken het om goederen en energie mee te produceren.

De beschikbaarheid van zoetwater is een groeiende uitdaging in sommige delen van de wereld. Het is belangrijk dat de maatschappij – samen met Shell en andere partijen in de olie- en gassector - deze belangrijke hulpbron beschermt en behoudt en op een verantwoordelijke en duurzame wijze beheert.

Water effectiever beheren

We nemen stappen om ons watergebruik te beheren en passen nieuwe benaderingen en technieken toe om ons gebruik van zoetwater te reduceren. Overal waar wij actief zijn voldoen wij aan de verordeningen voor water en stellen onze eigen verplichte waternormen op die in overeenstemming zijn met de best practice binnen onze sector.

We passen ons gebruik van zoetwater aan op de lokale omstandigheden omdat waterbeperkingen gevolgen hebben voor mensen op lokaal of regionaal niveau. In sommige gevallen gebruiken we bij onze werkzaamheden alternatieven voor zoetwater; deze omvatten gerecycled water, bewerkt rioolwater en ontzilt water. Bijvoorbeeld, in onze installatie voor het vloeibaar maken van gas (GTL) in de woestijn van Qatar herwinnen, behandelen en hergebruiken we water van industriële processen. Dit houdt in dat we geen beroep doen op de schaarse natuurlijke waterbronnen van het land.

Het gebruik van technologie om de efficiëntie te verbeteren

Technologie helpt ons om de efficiëntie van water te verbeteren binnen onze werkzaamheden. Ons centrum voor technologie in Bangalore (India) brengt waterspecialisten van Shell wereldwijd in contact met elkaar om ervaringen te delen. Hier zijn ook onze meest geavanceerde waterlaboratoria gevestigd die samenwerken met niet-gouvernementele organisaties, topuniversiteiten en mondiale technologiebedrijven.

We werken bijvoorbeeld samen met Wetsus, een van de topbedrijven voor wateronderzoek in Nederland, aan ontzilting met gebruikmaking van ultrafijne poreuze membranen voor het scheiden van zout uit zeewater. Dit is een sleuteltechnologie voor de behandeling van water voor industrieel en dagelijks gebruik.