Shell en Maersk doen voor het eerst een grootschalige proef met biobrandstof in de zeevaart. Shell-projectleider Pepijn van den Heuvel: “Op deze manier zetten we een belangrijke stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de scheepvaart.”

De Mette Maersk is een van de grootste zeeschepen ter wereld. Het schip van de Deense rederij Maersk kan 18.000 containers vervoeren. Door de mix van tweede generatie biobrandstof en reguliere scheepsbrandstof wordt de CO2-uitstoot met 1.500 ton verminderd naar Shanghai en terug. Dat betekent omgerekend dat ruim 2.000 containers per reis duurzaam worden vervoerd.

Dutch Sustainable Growth Coalition

De proef is het initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), een coalitie van Nederlandse multinationals die samen streven naar duurzame groei. In de DSGC zitten ook bedrijven die veel lading over de wereld laten verschepen. De multinationals Shell, DSM, FrieslandCampina, Heineken, Philips en Unilever wilden een test doen met biobrandstof in de commerciële containervaart. In het Deense Maersk, de grootste containerrederij ter wereld, werd de juiste partner voor de test gevonden. David Samad, projectleider van Maersk: “Dit initiatief is een mooi voorbeeld van de rol die we willen spelen in het verduurzamen van de mondiale zeevaart. Het past bovendien bij ons doel om in 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben.”

Samenwerking tussen ketenpartners

Het project laat tevens zien dat varen op biobrandstof interessant is voor de verschillende ketenpartners. Pepijn van den Heuvel van Shell: “Wij willen de transitie maken naar schonere brandstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen en zijn bereid hierin te investeren. Hetzelfde wil Maersk. Ook vanuit de markt neemt de vraag naar duurzame logistiek toe.” Maersk-projectleider Samad vult aan: “Deze samenwerking laat zien wat je kunt bereiken wanneer ambities bij elkaar komen.”

Clean Shipping Project Lab

Uitgebreide tests

Voorafgaand aan de proef heeft Shell vijftien laboratoriumtests gedaan naar de werking van de biobrandstof en hoe deze zou reageren op de motor van de Mette Maersk. “Gezien de schaal van deze proef moeten we alle risico’s in kaart hebben en minimaliseren”, aldus Van den Heuvel. Zo is onder andere gekeken naar de stabiliteit van de brandstofmix onder extreme omstandigheden en of de brandstof hierna nog steeds goed verbrand kan worden in de motor.

Risico’s beheersen

Maersk en Shell verwachten een soepele werking als de brandstof op een zorgvuldige manier wordt gebruikt. Wel zijn een aantal kleine veranderingen aan de motorinstellingen doorgevoerd. Ook worden uit voorzorg reserveonderdelen meegenomen. Pepijn van den Heuvel: “Uiteraard gaan ingenieurs van Shell en Maersk mee op de vaart om tijdens de reis eventuele aanpassingen door te voeren. En om ervaring op te doen met het varen op biobrandstof.”

Van 7 naar 20 procent biobrandstof

Maersk kiest ervoor te beginnen met een mix met 7 procent biobrandstof van gebruikt frituurvet. Daarna wordt overgeschakeld naar 20 procent. “De reden dat we beginnen met 7 procent is omdat dit de eerste keer is dat we dit type biobrandstof testen op een commerciële vaart. En dit is een van de grootste schepen uit onze vloot”, verklaart David Samad van Maersk. “We willen onszelf ook uitdagen een hoger percentage te testen, omdat dat een groter effect heeft op de CO2-reductie en commercieel interessanter is.”

Verduurzamen van de scheepvaart

Volgens Shell en Maersk is de proef met de Mette Maersk een belangrijke stap voorwaarts in het verduurzamen van de mondiale scheepvaart. “Het belang van deze proef is groot. We krijgen hiermee een beter inzicht in de technische, operationele en commerciële mogelijkheden van biobrandstof in de scheepvaart”, aldus David Samad. Bij succes kunnen ook andere zeeschepen gaan varen op een mix met biobrandstof.

Vandaag een stap zetten

De inzet van biobrandstof is een van de verschillende oplossingen om de scheepvaart te verduurzamen. Zo is elektrische aandrijving in ontwikkeling. Van den Heuvel: “Daar moeten we uiteraard ook mee aan de slag. Maar we kunnen er niet op wachten, de meeste zeeschepen gaan nog 20 tot 30 jaar mee. We moeten ook vandaag een stap zetten. Door te varen op biobrandstof kunnen we met de bestaande vloot zorgen voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Dat laat deze proef zien.”