Van Oord baggert op gebruikte frituurolie

In 2050 moet de scheepvaart wereldwijd gemiddeld 50% minder CO2 uitstoten dan in 2008. Van Oord ondertekende bovendien de Green Deal waarmee het zichzelf committeerde aan een reductie van 70% in 2050 ten opzichte van 2008. Shell helpt bij het realiseren van die doelen. Ronald Schinagl, Director Business Unit Netherlands bij Van Oord: “Wij investeren in initiatieven en partnerschappen die bijdragen aan een duurzame uitvoering van onze projecten. ”

Biobrandstoffen als oplossing

Pepijn van den Heuvel, projectleider Shell: ‘We zijn erg trots op deze samenwerking met Van Oord. Biobrandstoffen vormen een van de oplossingen voor de scheepvaart die op korte en middellange termijn kunnen worden uitgevoerd. Je kunt ze mengen met conventionele brandstoffen, waarbij grote technische aanpassingen aan de motoren niet nodig zijn. Partners zoals Van Oord hebben de technische expertise in huis om dergelijke tests goed te monitoren en begeleiden.’

Tijdens de reis van de sleephopperzuiger zal de uitstoot op en rond het schip worden gemeten en zal na afronding de motor worden geïnspecteerd. Daarnaast zal worden gekeken of biobrandstoffen op andere schepen zijn te gebruiken. Het is niet de eerste keer dat een schip zee kiest op biobrandstof. Recent vertrok het containerschip de Mette Maersk voor een reis van Rotterdam naar Shanghai.