Meer Shell en belasting

Belastingrapportage

Een belangrijke stap in fiscale transparantie. Shell maakt afdracht van belastingen in 99 landen bekend.

Belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Shell geeft inzicht in belastingen

Een belangrijke stap in fiscale transparantie. Shell maakt afdracht van belastingen in 99 landen bekend.