Van het thuis opwekken van elektriciteit met zonnepanelen tot het inpluggen van elektrische auto’s op het net: er is vraag naar meer intelligentie in het elektriciteitsnetwerk. Slimme energiesystemen zijn van groot belang voor een betrouwbare levering van energie en voor het betaalbaar houden van elektricteit uit nieuwe energiebronnen.

NWO en Shell investeerden daarom vorig jaar samen 6,5 miljoen euro in onderzoeksprogramma URSES (Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems). Multidisciplinair onderzoek naar technologieën, algoritmen en ICT moet bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van slimme energiesystemen. Het gaat in totaal om elf onderzoeksprojecten bij verschillende Nederlandse universiteiten.

AMS, waarbij Shell als industriepartner vanaf de oprichting betrokken is, voegt zich nu bij het onderzoeksprogramma. De deelname en bijdrage van AMS maakt het voor de onderzoekers mogelijk om hun URSES-projecten te vertalen naar praktische toepassingen in de metropoolregio Amsterdam als daar behoefte aan en draagvlak voor is. Daarnaast worden op deze manier toponderzoekers en het bedrijfsleven vanuit heel Nederland aan AMS en aan de metropoolregio Amsterdam verbonden.

‘De wereld heeft meer en schonere energie nodig, die bovendien beschikbaar en betaalbaar is’, zegt Yuri Sebregts, Chief Technology Officer van Shell. ‘Om dit te bereiken moeten we de ontwikkeling van nieuwe innovaties branche-overstijgend aanpakken. Shell zet zowel eigen R&D-labs in als de denkkracht daarbuiten. Wij investeren daarom in toenemende mate in de samenwerking met anderen; universiteiten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven binnen én buiten onze industrie. In dit geval AMS, dat de stad Amsterdam als “living city lab” ziet.’

Shell, dat in totaal 2 miljoen euro bijdraagt aan de gehonoreerde onderzoeksprojecten, wil met samenwerking het innovatietempo in de energiesector verhogen. Dat is nodig omdat het vaak lang duurt voordat een nieuwe technologie daadwerkelijk wordt toegepast, terwijl innovaties juist nodig zijn om ook de komende decennia in de vraag naar energie te kunnen blijven voorzien. De verwachting is dat het energiegebruik de komende vijftig jaar met meer dan 60 % zal toenemen.

Het onderzoeksprogramma URSES maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Energie en valt onder het NWO-thema Duurzame Energie. Het programma sluit volledig aan en is afgestemd op het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Switch2SmartGrids, dat onderdeel vormt van de topsector Energie. URSES is een gezamenlijk initiatief van de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en Exacte Wetenschappen (EW), Technologiestichting STW en Shell. De looptijd van de onderzoeken is vijf jaar.

Shell Mediacontacten

Telefoon: 070 3778750

E-mail: media-nl@shell.com