BAM Infra Rotterdamsebaan

Met de keuze voor GTL Fuel wordt daarmee een duidelijke stap gezet richting schonere lucht. GTL staat voor “gas-to-liquids” en wordt geproduceerd uit aardgas in plaats van aardolie. GTL Fuel verbrandt hierdoor schoner dan conventionele diesel, hetgeen resulteert in onder andere een reductie van fijnstof en stikstofoxiden.

Op bouwlocaties worden meestal machines op diesel gebruikt. Door de hoge vermogens van zware bouwmachines is elektrificatie veelal nog niet mogelijk. Fabrikanten en gebruikers van dergelijke machines kiezen voor diesel aangedreven machines omdat elektrificatie de flexibiliteit bij de inzet van dergelijke machines beperkt, doordat een elektriciteitsnet doorgaans niet aanwezig is.

De gemeente Den Haag heeft in haar plan ‘Actieplan luchtkwaliteit 2015 - 2018’ aangegeven in te zetten op verbetering van de luchtkwaliteit rondom bouwprojecten.

Voor de gemeente Den Haag is schonere lucht voor bewoners een belangrijk doel. Den Haag voldoet aan de wettelijk norm luchtkwaliteit, maar voor de gemeente Den Haag is dit een minimum eis.

Voor BAM speelt aanvullend de zorg voor het personeel dat in en rondom de machines en voertuigen en in de directe omgeving van de uitlaatgassen moet werken.

Green Deal

De toepassing van GTL in bouwmachines is één van de pilotprojecten binnen de Green Deal ‘Het nieuwe Draaien’. Onderdeel van deze Green Deal is dat de voordelen van GTL door een onafhankelijke instantie in de praktijk zouden worden vastgesteld. Zulke praktijkmetingen worden al toegepast voor vrachtwagens en personenauto’s. Voor bouwmaterieel is een dergelijke aanpak nog nergens ter wereld toegepast. Belangrijk onderdeel van de meting was dan ook te komen tot een betrouwbaar testprotocol. De combinatie TNO SGS voerde de meting uit. Zij stelden vast dat toepassing van GTL een reductie oplevert van 46% fijnstof (PM).

Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg die Den Haag en de Haagse regio beter bereikbaar maakt door de snelwegen (A4/A13) en de centrumring van Den Haag met elkaar te verbinden. Hierdoor verdeelt het verkeer van en naar de snelwegen zich beter en wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. De stad en de regio blijven zo aantrekkelijk om er te wonen en te werken. Volgens planning wordt de weg op 1 juli 2020 geopend.