De overeenkomst met Partners Group zorgt voor verdere versterking van het project en de financieringsstructuur.

De overeenkomst is het resultaat van een door consortiumleden Shell, Diamond Generating Europe* en Eneco Groep volgens planning uitgevoerde evaluatie inzake de wijze waarop het Borssele III/IV project het best gefinancierd kan worden. Partners Group heeft veel ervaring met het ondersteunen van wind op zee en wind op land projecten op locaties over de hele wereld, zoals recent in Australië en Duitsland.

Brandon Prater, Partner, Private Infrastructure, Partners Group: "Duurzame energie is een trend die leidt tot doorlopende transformatie van de infrastructuur en speelt voor veel landen ook een belangrijke rol bij het garanderen van de continuïteit van de energievoorziening. Aangezien de Nederlandse overheid in het Energieakkoord heeft aangegeven dat in 2023 16% van de energieproductie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen, speelt het Borssele project naar onze mening een kritieke rol bij het behalen van deze nationale doelstelling."

Keiichi Suzuki, CEO van Diamond Generating Europe (DGE): “We zijn verheugd met zowel de toetreding van Partners Group tot ons consortium als de aantrekkelijkheid van ons innovatieve wind op zee project voor zo'n toonaangevende wereldwijd opererende investment manager. Deze mijlpaal ondersteunt DGE bij het vergroten van haar positie op het gebied van duurzame energie en draagt daarmee bij aan de realisatie van DGEs missie, te weten ‘het leveren van schone en slimme energie aan iedereen’.”

Mark Gainsborough, Executive Vice President, New Energies bij Shell: “We hebben steeds gepleit voor grootschalige windenergie op zee in Noordwest-Europa en willen hierin een actieve rol spelen. Onze inbreng omvat ervaring met grootschalige geïntegreerde projecten en expertise op het gebied van offshore werkzaamheden. Door de deelname van Partners Group kunnen wij kapitaal vrijmaken om te investeren in toekomstige nieuwe projecten.”

Kees-Jan Rameau, Chief Executive Growth Officer bij Eneco Groep: “Het is bij kapitaalintensieve projecten zoals Borssele III/IV vrij gebruikelijk om tijdens het traject verbeteringen door te voeren in de financieringsstructuur. Dit doet niets af aan de mate waarin de afzonderlijke partners zich inzetten voor de realisatie van het project. Eneco heeft getekend voor de afname van 50% van de toekomstige energieproductie van Borssele III/IV. Het welslagen van het project betekent dus dat Eneco nog meer Nederlandse bedrijven en consumenten van groene en lokaal geproduceerde energie zal kunnen voorzien.”

Huidig aandeel in Borssele III/IV project Nieuw aandeel in Borssele III/IV project
Shell – 40% Partners Group – 45%
DGE – 30% Shell – 20%**
Eneco Groep – 20% DGE – 15%
Van Oord – 10% Eneco Groep – 10%**
NA Van Oord – 10%***

 

*DGE is een 100% dochter van Mitsubishi Corporation. DGE ontwikkelt, bouwt en exploiteert in Europa en het Midden-Oosten activa voor de productie van energie met een (bruto) capaciteit van 5 GW.

**Shell en Eneco Groep zullen ieder de helft van de op termijn door Borssele III/IV te produceren duurzame energie afnemen.

***Van Oords 10% aandeel blijft ongewijzigd.

Noot voor de redactie
De windparken Borssele III & IV zullen naar verwachting ongeveer 3.000 GWh per jaar gaan produceren, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van zo'n 825.000 huishoudens. De windparklocaties bevinden zich op een afstand van 22 kilometer van de Zeeuwse kust