Tot vorig jaar publiceerde NAM geen jaarrekening. Hierdoor konden leveranciers en andere contractanten niet zien of NAM in staat was om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen. Om leveranciers en andere contractanten zekerheid te bieden, gaf Shell Nederland een 403-verklaring af. Als gevolg van de invoering van nieuwe Europese regelgeving heeft NAM haar betalingen aan de Nederlandse overheid over 2016 gepubliceerd. Deze nieuwe regels gelden voor alle ondernemingen in de mijnbouwsector. NAM gaat een stap verder en heeft tevens een jaarrekening openbaar gemaakt. Als gevolg daarvan is er geen 403-verklaring meer noodzakelijk.

Shell Nederland en ExxonMobil zijn al ruim een jaar constructief in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een breed pakket aan maatregelen voor Groningen. Deze gesprekken hebben zoals bekend vertraging opgelopen, onder meer door de lange kabinetsformatie. Wij hopen deze gesprekken binnenkort af te ronden. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken, zal NAM zo snel mogelijk bekend maken dat zij voorlopig geen dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. NAM is financieel gezond en dat willen wij als aandeelhouder graag zo houden.

NAM loopt niet weg voor haar financiële verantwoordelijkheden die samenhangen met de aardbevingen in Groningen, inclusief kosten die voortvloeien uit het nieuwe schadeprotocol. Shell Nederland zal als aandeelhouder alles wat in haar vermogen ligt blijven doen om NAM te steunen bij het nakomen van haar verplichtingen en is uiteraard bereid daarvoor garanties af te geven. De tekst en de vorm van deze garanties bespreken wij met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Shell Nederland blijft zich inzetten om samen met NAM, de Minister en andere belanghebbenden oplossingen te vinden voor de problemen door aardbevingen in Groningen. Wij hopen hiermee elke twijfel weg te nemen over de steun van Shell aan NAM en over onze vastbeslotenheid om met onze partners bij te dragen aan oplossingen voor de aardbevingsproblematiek.

Available here in English