Generation Discover

Shell GTL Fuel wordt gemaakt van aardgas en verbrandt daardoor schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar. Tijdens het festival draaide het aggregaat voor de energievoorziening van het reuzenrad op Shell GTL Fuel in plaats van diesel, omdat dit beter is voor de lokale luchtkwaliteit. Dat is de boodschap die Shell wilde overbrengen.

Op het informatiebord bij het reuzenrad stond onderaan ook een verwijzing naar VN-ontwikkelingsdoel 7, dat staat voor betaalbare, moderne en schonere energie in voldoende mate beschikbaar voor iedereen. In het officiële, Nederlandse logo van dit doel staat de tekst ‘duurzame en betaalbare energie’. Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie vindt dat Shell GTL Fuel niet in relatie mag worden gebracht met ‘duurzaam’, omdat het over de hele levenscyclus wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, nauwelijks verbetering oplevert ten opzichte van conventionele diesel.

In de toekomst zal Shell nog duidelijker over het voetlicht brengen dat Shell GTL Fuel bijdraagt aan minder fijnstof in de lucht die wij dagelijks inademen.