Branded wall at the Shell Technology Centre Bangalore office building. March 2017 HSSE Approved and Model Released

De reden dat wij afzagen van deelname, is dat de discussie over het belastingstelsel alle internationaal opererende bedrijven aangaat. Wij begrijpen daarom niet dat slechts één bedrijf is uitgenodigd voor dit gesprek. Shell is niet de vertegenwoordiger van ondernemend Nederland; daarvoor bestaan organisaties als VNO/NCW en MKB Nederland.

Uit de reacties op ons voorstel om VNO/NCW ook namens Shell te laten spreken, zien wij dat de discussie in de Ronde Tafel blijkbaar niet gaat over het belastingstelsel maar over de belastingaangifte van Royal Dutch Shell plc.

Net als alle andere bedrijven voeren wij het gesprek over onze belastingaangifte met de Belastingdienst. Wij zijn volledig transparant naar de Belastingdienst en Shell volgt alle regels die ook voor andere bedrijven gelden. Het is ons onduidelijk waarom alleen Shell wordt gevraagd haar belastingaangifte in het openbaar te bespreken.

Wij willen graag samen met u zoeken naar een oplossing.

Op basis van de reactie van de Commissieleden, constateer ik dat er in uw Commissie belangstelling bestaat voor twee onderwerpen:

  1. Het Nederlandse belastingstelsel;
  2. De belastingaangifte van Shell.

Om hieraan tegemoet te komen, doen wij het volgende voorstel:

  1. Uitgaande van een bredere vertegenwoordiging van bedrijven neemt ook Shell deel aan de Ronde Tafel op 18 april, met de kanttekening dat wij daar niet zullen ingaan op de belastingaangifte van Royal Dutch Shell plc;
  2. In een besloten en vertrouwelijke technische briefing voor uw Commissie zijn wij bereid in te gaan op specifieke vragen over onze belastingaangifte, wat ons betreft in aanwezigheid van de Belastingdienst.

Ik ben dus bereid twee keer naar de Tweede Kamer te komen voor een gesprek. We zien een reactie van uw Commissie tegemoet.

Hoogachtend,
Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland

09 Apr 2019

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over bijdrage internationaal opererende ondernemingen

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW vertegenwoordigt het bedrijfsleven bij het geplande rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de belastingheffing van internationaal opererende bedrijven en hun bijdrage aan Nederland.

“De vragen die aan de orde komen zijn relevant voor alle bedrijven die over de grens zakendoen. Shell volgt dezelfde regels die voor alle bedrijven in Nederland gelden”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “Een politiek debat over het belastingstelsel gaat alle ondernemers aan. Daarom voert VNO-NCW namens het gehele bedrijfsleven het woord.”

Shell is trots op haar economische en maatschappelijke bijdrage aan Nederland. Van Loon: “Dit doen we via banen, bedrijven en belastingen. Er werken ruim tienduizend mensen in vaste dienst bij Shell in Nederland. En omdat onze afdeling voor nieuwe energie hard groeit, gaat deze werkgelegenheid waarschijnlijk omhoog. Daarnaast investeren we veel in Nederland. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 4 miljard euro besteed bij zo’n 3.000 bedrijven. Van cateraar tot taxichauffeur en ingenieursbureau.”

Samen met een aantal andere grote ondernemingen en NGO’s heeft Shell een volgende stap in verantwoordelijk belastingbeleid geformuleerd. Van Loon: “Hier hebben we ons aan verbonden. Details hierover zijn te vinden in ons Sustainability-rapport.”

Shell en haar dochtermaatschappijen betalen netjes alle verschuldigde belastingen. “Denk aan belastingen op winst, royalties, loonbelasting van werknemers, en btw en accijnzen. Dan hebben we het voor Nederland over miljarden euro’s”, zegt Van Loon. “Wij zijn volledig open richting de Belastingdienst.”

Wereldwijd betaalde Shell over 2018 ruim 10 miljard dollar aan winstbelastingen en bijna 6 miljard dollar aan royalties. Daarnaast werd ruim 48 miljard dollar aan btw en accijnzen geïnd en afgedragen aan overheden. Wereldwijd heeft Shell een effectieve belastingdruk van 33%.