Maarten Wetselaar
Maarten Wetselaar

“We respecteren deze uitkomst, maar zijn teleurgesteld”, zegt Maarten Wetselaar, Director Integrated Gas & New Energies bij Shell. “We geloven dat we samen met PGGM een competitief bod hebben neergelegd voor Eneco, inclusief een interessant pakket aan niet-financiële voorwaarden en groeiplannen voor de lange termijn.”

Shell’s ambitie om haar elektriciteitsbusiness verder te laten groeien blijft staan. Shell gaat door met het vergroten van haar rol in de energietransitie en het leveren van schonere energieproducten en -diensten voor klanten thuis, onderweg en op werk. Wetselaar: “Voortbouwend op onze recente investeringen blijven we zoeken naar mogelijkheden in de energietransitie. We streven ernaar om vanaf 2021 gemiddeld 2 tot 3 miljard dollar per jaar te investeren in New Energies. Wij wensen Eneco alle succes.”

Note voor editors:

  • Tot en met 2020 streeft Shell ernaar om gemiddeld $1 tot $2 miljard per jaar te investeren in haar New Energies business. 
  • Het investeringstempo tussen 2021 en 2025 is uiteraard afhankelijk van financiële prestaties en randvoorwaarden

 

English Translation

Shell continues to look for opportunities in energy transition after non-winning bid for Eneco

Today Eneco informed the consortium consisting of PGGM and Shell that it has not been successful in their attempt to buy Eneco.

"We respect this outcome, but are disappointed," says Maarten Wetselaar, Director Integrated Gas & New Energies at Shell. We believe that together with PGGM we made a competitive bid for Eneco, including an attractive package of non-financial terms and long-term growth plans."

Shell's ambition to further grow its Power business remains. Shell continues to amplify its role in the energy transition and deliver cleaner energy products and services for our customers at home, on the road and at work. Wetselaar: "Building on our recent investments, we will continue to look for opportunities in the energy transition and aim to invest on average USD 2-3 billion per year from 2021 onwards. We wish Eneco every ongoing success.”

Notes to editors: 

  • Up to and including 2020, Shell aims to invest on average USD 1 to 2 billion per year in its New Energies business.
  • Investment pace between 2021 and 2025 is subject to financial performance and boundary conditions.