Shell wijst de aannames in dit rapport sterk af. We zijn glashelder over onze steun voor het Klimaatakkoord van Parijs en de visie van de Europese Commissie als het gaat om een klimaatneutrale economie in 2050. Net zoals we glashelder zijn over de stappen die we zetten om meer en schonere energie te leveren, in lijn met de behoefte van de samenleving.  

Ja, we overleggen regelmatig met beleidsmakers en regelgevers, geheel in lijn met de regels van het Europese transparantieregister. We delen onze kennis en opvattingen over cruciale onderwerpen, waaronder het energiesysteem. We zijn het er allemaal over eens dat dit systeem moet veranderen. Alles wat wij doen is erop gericht te pleiten voor goed beleid dat die verandering brengt.