8 maart 2019

Geachte heer Smeulders, beste Stijn,

Op mijn beurt dank ik jou voor je uitvoerige antwoord. Fijn ook dat je bereid bent om een kop koffie te komen drinken. Vooruitlopend op dat gesprek reageer ik alvast op de hoofdpunten uit je brief.

In 2004 moesten wij onze organisatie flink vereenvoudigen. De twee toenmalige moedermaatschappijen werden samengevoegd: de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company, plc. Shell stond toen voor de keuze om het nieuwe hoofdkantoor in Nederland te plaatsen of in het Verenigd Koninkrijk. Probleem was dat Nederland wel dividendbelasting heeft en het Verenigd Koninkrijk niet. Daarom creëerden wij een structuur met A- en B-aandelen. Op dividenden op B-aandelen wordt geen dividendbelasting geheven, mits zij worden betaald via het zogenoemde dividend access mechanism. Dit loste het probleem op voor de aandeelhouders van de Britse moedermaatschappij en maakte de weg vrij voor een hoofdkantoor in Den Haag.

Het dividend access mechanism is volledig in lijn met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland, zoals bevestigd door de Belastingdienst. Het recht om dividendbelasting te heffen op dividenden betaald aan aandeelhouders van de voormalige Britse moedermaatschappij heeft nooit bestaan in Nederland. Het effect van het dividend access mechanism was simpelweg dat deze situatie na de samenvoeging van de moedermaatschappijen werd voortgezet. Dat Nederland hierdoor ‘minder heeft ontvangen’, zoals jij schrijft, is dus onjuist.

Over de winstbelasting kan ik kort zijn: Shell volgt de belastingregels die voor alle bedrijven in Nederland gelden en de Belastingdienst weet precies wat wij doen. Jouw conclusie dat Shell belastingen omzeilt die voor ieder ander wel gelden, klopt dus niet. Nogmaals, de belastingwetgeving wordt op landelijk niveau bepaald in het parlement. Wij betalen de belasting die verschuldigd is naar letter en geest van die wetgeving. Uit het voorgaande volgt uiteraard ook dat Brabant, inclusief mijn geboorteplaats Helmond, niks is misgelopen.

Ik zie ernaar uit om je binnenkort te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,

Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland

7 maart 2019

Geachte heer Smeulders, Beste Stijn,

Met teleurstelling heb ik kennisgenomen van je afmelding voor het energiedebat tijdens de opening van het zonnepark dat wij hebben gebouwd bij Shell Moerdijk.

Naar aanleiding van je brief wil ik je het volgende verduidelijken. Dit had ik uiteraard graag gedaan voordat je al de conclusie trok dat je niet meer wilde komen. Een goed gesprek bij een kop koffie kan veel verhelderen.

Shell volgt vanzelfsprekend de lokale belastingwetgeving in alle landen waar wij werken. Wij betalen de belasting die verschuldigd is naar letter en geest van de wet. In 2017 heeft Shell voor haar upstreamactiviteiten in Nederland ruim 1 miljard euro aan belastingen betaald. Informatie over onze wereldwijde afdrachten is te vinden op onze website: www.shell.com/payments. Europese regels schrijven voor wat bedrijven in onze industrie over hun belastingafdrachten moeten rapporteren, en daar houden wij ons netjes aan. Jouw zinsnede dat wij “geen dubbeltje belasting” betalen, is dus echt onjuist.

De belastingwetgeving wordt op landelijk niveau bepaald in het parlement. Het is jammer dat je dit landelijke onderwerp gebruikt om af te zeggen voor een debat dat gaat over thema’s die relevant zijn voor de provincie Brabant.

Iedere dag werken zo’n 1000 van mijn collega’s in Moerdijk hard om chemieproducten te maken die de basis vormen voor de moderne levensstijl. Als we ook kijken naar de mensen die we inhuren, dan kun je dat aantal zomaar verdrievoudigen. Tegelijk werken wij volop aan onze energietransitie op weg naar een duurzaam 2050, waarin ons zonnepark een concrete stap is.

Ik vind het spijtig dat je er blijkbaar voor kiest om de inzet van mijn collega’s, in veel gevallen mede-Brabanders, niet mee te nemen in je overweging of je aan ons debat wilt deelnemen. Verder wens ik je veel succes met je campagne en staat de deur altijd open, zeker als mede-Helmonder.

Vriendelijke groeten,

Marjan van Loon
President-directeur Shell Nederland