Zonnepark Solar Plates

Energie van de zon - Solar Moerdijk

Een chemische installatie gebruikt enorme hoeveelheden energie. Hoe krijg je dat gebruik omlaag? Op 14 maart 2019 opende Shell Moerdijk officieel het zonnepark op het Shell-chemiecomplex in Moerdijk. Het zonnepark is met 76.000 panelen één van de grootste zonneparken in Nederland. Al deze panelen werden in slechts 35 dagen geïnstalleerd. Het zonnepark heeft een piekcapaciteit van 27 megawatt (MW). Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 9.000 Nederlandse huishoudens. Shell Moerdijk gaat de stroom die dit zonnepark opwekt zelf afnemen voor de productiefaciliteiten op het chemiecomplex. De door het zonnepark opgewekte energie is goed voor ongeveer 3% van het totale energieverbruik van Shell Moerdijk.

Shell Pernis

Van raffinaderij tot woonkamer - Het Pernis restwarmte initiatief

Wat als je loze warmte kunt gebruiken voor andere doeleinden? Dit is exact het idee van het Pernis restwarmte initiatief. Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam bundelen hun krachten om energie nog efficiënter te gebruiken.

Shell Pernis heeft installaties gebouwd die het mogelijk maken om overtollige warmte uit de raffinaderij af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor het transport tussen de raffinaderij en het bestaande warmtenet. Het Warmtebedrijf Rotterdam verzorgt de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, de operationele aspecten en het onderhoud ervan. Door deze samenwerking krijgt de industriële restwarmte een tweede leven en verwarmt het circa 16.000 Rotterdamse huishoudens. Deze huishoudens hoeven zelf geen aardgas meer te verstoken om warmte op te wekken waardoor de CO₂-uitstoot van die huishoudens verminderd is. De overgang naar restwarmte levert de regio jaarlijks een CO₂-reductie op van 35.000 ton. “Bij dit soort ontwikkelingen is samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid de sleutel tot succes’’ zegt Marjan van Loon, President-directeur van Shell Nederland.

Shell LNG Truck

Vol gas op weg - Shell LNG Fuel

Nederland heeft een grote transportsector en ook vrachtwagens moeten hun CO2-uitstoot verminderen. Elektrisch rijden is nog niet over de hele breedte mogelijk aangezien vrachtwagens te veel stroom vragen en heel veel ruimte aan accu’s kwijt zijn. Hoe kan het dan wel schoner?

Shell LNG Fuel biedt een oplossing. Vloeibaar aardgas LNG (liquified natural gas) is een schoner brandende brandstof dan conventionele diesel die minder fijnstof uitstoot en geschikt is voor vrachtwagens en schepen. In Nederland heeft Shell een netwerk van 7 Shell LNG-stations, onder andere in Amsterdam, Pijnacker, Rotterdam-Waalhaven, Eindhoven en Waalwijk. Eén van de stations, gelegen op een distributieterrein van Albert Heijn, kan door 150 LNG-transportvrachtwagens per dag worden gebruikt. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 7.000 LNG-trucks in Nederland ingezet kunnen worden. Dit bedraagt ongeveer 3,5% van de Nederlandse vloot.

De vrachtauto’s op LNG stoten tot 22% minder broeikasgassen uit (‘well-to-wheel’) in vergelijking met conventionele diesel.* Tegelijkertijd blijft het kostenconcurrerend en rijden vrachtauto’s op LNG stiller dan trucks die op diesel rijden.

* Deze data is gebaseerd op een Thinkstep onderzoek uit 2017, in opdracht van NVGA. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.

Clean Shipping

Op frituurvet naar China - Clean Shipping Pilot

De energietransitie is een teamsport. Een groep Nederlandse multinationals - FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell Nederand en Unilever, allen lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) – zijn in samenwerking met de Deense rederij AP Møller – Maersk in maart 2019 een biobrandstof-proef gestart. Het containerschip Mette Maersk heeft de route Rotterdam – Shanghai – Rotterdam gevaren op een brandstofmengsel waarin 20 procent biobrandstof van gebruikt frituurvet was opgenomen. Het is de eerste keer dat zo’n hoog percentage duurzame biobrandstof op deze schaal voor een containerschip is ingezet. In totaal leidde dit tot een reductie van de uitstoot met 1500 ton CO₂ en 20 ton zwavel. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO₂-uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen autokilometers (300 keer rond de wereld). Shell leverde de nieuwe brandstof waarvoor de nodige research is gedaan.

De test is een succes, vindt onder anderen Jan Peter Balkenende, de voorzitter van de DSGC. Hij benadrukt het succes van de samenwerking. ”De pilot heeft aangetoond dat een sterke samenwerking van verladers, reder en brandstofleverancier leidt tot een versneld innovatietraject om tot inzicht en acceptatie van de toepassing te komen. Gezamenlijk zullen Maersk en Shell Nederland kijken naar verdere toepassingen van biobrandstof voor de scheepvaart.”

Shell Building image

Slimheid aan het IJ – STCA nagenoeg CO2-neutraal

Shells eigen faciliteiten in Nederland zijn ook op weg naar een groenere toekomst. Een van de faciliteiten van Shell in Nederland is het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA). Het is een van de drie belangrijkste onderzoekscentra van Shell wereldwijd en hier staat technologieontwikkeling centraal. Dit 90.000 m² grote gebouw heeft natuurlijk ook energie nodig. Het STCA heeft dan ook 196 zonnepanelen voor directe energievoorziening. De temperatuur wordt geregeld via ondergrondse warmte- en koudeopslag samen met warmtepompen, die gebruikmaken van de elektriciteit van het windpark bij Egmond aan Zee. De vier bronnen, twee warmte en twee koud, zitten op een diepte van ongeveer 180 meter.

In de winter leveren de warmtebronnen water om het gebouw mee te verwarmen. Zodra dit is afgekoeld, wordt het opgeslagen in de koudebronnen in de bodem. Het koelen van het gebouw in de zomer kan door middel van koud water. Als het water dan weer opgewarmd is, wordt het teruggevoerd naar de warme bronnen voor opslag. Daarnaast doet Shell Nederland een proef met een nieuw soort gevelmateriaal dat maximale energieopwekking combineert met een kleurrijk ontwerp.

Deze combinatie van duurzame energiesystemen zorgen ervoor dat Shells laboratorium aan het IJ in Amsterdam nagenoeg CO2-neutraal is.

Borssele

Energie van wind - Borssele III & IV

Op zo’n 55 kilometer afstand voor de Zeeuwse kust liggen de windparklocaties Borssele III en IV. Hier werkt het Blauwwind-consortium, bestaande uit Shell Nederland, Partners Group, DGE, Eneco Groep en Van Oord, aan twee Nederlandse offshore windparken. In 2016 won het consortium de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van de windparken. Eind 2019 beginnen de belangrijkste bouwwerkzaamheden en in het eerste kwartaal van 2021 is de oplevering van dit project. Vanaf dan zullen de 77 windturbines gezamenlijk voor zo’n 3200 gigawattuur per jaar (GWh) zorgen. Samen hebben ze een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 megawatt (MW). Dit is voldoende om de elektriciteitsbehoefte van zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens te voorzien.

co2 neutraal

CO2-neutraal voor het werk op weg

Het is nog niet voor iedereen mogelijk om elektrisch te rijden. Wie toch wil bijdragen aan minder CO2-uitstoot is bij Shell Nederland aan het juiste adres. Shell Nederland biedt ondernemers de mogelijkheid CO2-neutraal te rijden. Bij Shell kunnen klanten de CO2-uitstoot van het wagenpark van zakelijke klanten compenseren in Nederland.
Via de Shell Card houdt Shell Nederland het totale brandstofverbruik van het wagenpark van een onderneming bij. Vervolgens wordt de bijbehorende CO2-uitstoot berekend. Shell is wereldwijd betrokken bij projecten die de uitstoot van CO2 verlagen of vermijden en tegelijkertijd bijdragen aan het verbeteren van het bestaan van lokale gemeenschappen en het beschermen van de natuur. Deze projecten zijn gecertificeerd door de VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Standard. Deze projecten genereren zogenaamde “CO2-credits” die de uitstoot van het wagenpark van een onderneming compenseert. Een voorbeeld hiervan is het Kasigau Corridor-project in Kenia. Deze compensatie biedt diverse voordelen zoals verduurzaming van zakelijke activiteiten en het voldoen aan de toenemende eisen en wensen voor milieuprestaties.

Bovendien biedt Shell Nederland aan consumenten in Nederland sinds april 2019 de mogelijkheid om CO2-neutraal te rijden, door hen de keuze te geven de CO2-uitstoot van gekochte brandstof te compenseren. Shell compenseert zelf de CO2-uitstoot van de winning, raffinage en distributie van de brandstoffen. Voor Miles & Me-klanten en gebruikers van Shell V-Power neemt Shell alle compensatiekosten voor haar rekening.

Shell water Tank

Onderweg naar morgen – Shell Nederland levert waterstof voor bussen Noord-Nederland

Rijden op waterstof en reizen met het openbaar vervoer. Twee verantwoorde opties in het streven naar minder CO₂-uitstoot in het vervoer. In juli 2019 maakte OV-bureau Groningen Drenthe bekend dat een deel van de stads en streekbussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe in de toekomst zullen rijden op waterstof van Shell Nederland. Het gaat hier om het zogeheten groene waterstof. Groen wil zeggen dat deze waterstof wordt geproduceerd met duurzaam opgewekte stroom. Shell Nederland produceert de waterstof voor deze bussen in Rheinland (Duitsland).

Het gebruik van waterstof voor de bussen in het openbaar vervoer draagt bij aan een lokaal schonere lucht en aan de regionale energiedoelen van Noord-Nederland. De waterstofbussen zullen rijden op stad- en streeklijnen in Groningen en Drenthe. Qbuzz streeft ernaar om in december 2020 twintig waterstofbussen voor het openbaar vervoer te laten rijden.

Shell Recharge

Snel op weg met groene stroom: Shell Recharge

Snelladen op groene stroom kan met Shell Recharge. Vanaf medio 2019 hebben alle nieuw geplaatste Shell Recharge snellaadpalen een vermogen van 150 kilowatt (kW), waardoor het mogelijk is om de accu van de elektrische auto binnen 15 minuten van 20% naar 80% te laden. In juli 2019 zijn de eerste 150 kW Shell Recharge snellaadpalen in gebruik genomen op het nieuwste energiezuinige station in Tilburg. In de komende jaren breidt het Shell Recharge netwerk uit met 200 laadpalen door heel Nederland. Dit is naast de meer dan 100.000 openbare laadpunten in Europa van Shell’s dochteronderneming NewMotion. Alle elektriciteit van Shell Recharge in Nederland is afkomstig van duurzame bronnen. Nederlandse wind is namelijk de kracht achter de stroom van Shell Recharge.

De Nederlandse energietransitie en Shell

Shell heeft in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet naar een schonere toekomst. Die rol willen we als energiebedrijf ook in de toekomst waarmaken. We innoveren en investeren dus volop in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat doen wij samen met onze partners. 

Lees meer ...